h

Europadebat in Cultuurfabriek met kandidaat-Kamerlid Niels Jongerius

18 september 2012

Europadebat in Cultuurfabriek met kandidaat-Kamerlid Niels Jongerius

Niels Jongerius maakte in de Cultuurfarbriek dat de SP vóór Europa is, maar dan wel op de SP-manier: sociaal en eerlijk!

tkv

Het kandidaat-kamerlid was in Veenendaal om met andere kandidaat-kamerleden; Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Florian Bekkers (GroenLinks), te discussieren over de toekomst van Europa en de Euro.
Dit, onder leiding van Rein Bijkerk; na een inleiding van oud-NRC-redacteur Roel Janssen. Het debat vond op 5 september plaats, en draagt de titel 'Debat aan het Plein'.

tkv

Jongerius pleitte voor het splitsen van banken. Banken zullen in de toekomst hun activiteiten moeten opdelen in een speculatief deel en een deel dat zich bezighoudt met het normale betalingsverkeer. Zo staat het spaargeld van de mensen veilig en hoeft de overheid geen reddingsoperaties meer uit te voeren.

Bekkers pleitte op zijn beurt voor verdere Europese integratie tot een politieke unie. Volgens Jongerius is het overdragen van bevoegdheden aan Brussel niet nodig, aangezien de macht en instrumenten al in Brussel liggen.

Er speelt iets anders: Europa kampt met een democratisch tekort doordat de bankenlobby een enorme invloed heeft in Brussel. Bankiers maken regels voor hun eigen banken. Door deze lobby aan te pakken zal men in Europa in het vervolg adequater kunnen handelen.

tkv

Helaas; geen van de kandidaat-kamerleden die in de Cultuurfabriek debatteerden, heeft een zetel weten te bemachtigen. (Uitgaande van de behaalde zetelaantallen; de voorkeursstemmen zijn ons op het moment van schrijven nog niet bekend).

'Debat Aan Het Plein' is een samenwerkingsverband tussen de Volksuniversiteit Veenendaal en de Bibliotheek Veenendaal en zal 5 à 6 keer per jaar plaatsvinden.

Een integraal verslag van deze avond, geschreven door Emile Ike, is te lezen op:
/weblog/2012/09/13/europadebat-in-cultuurfabriek-met-kandidaat-kamerlid-niels-jongerius/

U bent hier