h

Wouter Kolff voorgedragen als burgemeester van Veenendaal

29 september 2012

Wouter Kolff voorgedragen als burgemeester van Veenendaal

De heer mr. A.W. (Wouter) Kolff wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Veenendaal. De gemeenteraad heeft dat vanavond unaniem besloten. De raad volgt hiermee het voorstel van de vertrouwenscommissie. De heer Kolff volgt de heer mr. T. Elzenga op, die per 1 november 2012 eervol ontslag is verleend vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

kolff
Foto: unieuws.nl

Dhr. Kolff (Rotterdam, 28 november 1976) woont in Utrecht en is loco-burgemeester en wethouder in Nieuwegein. Hij is als wethouder verantwoordelijk voor onder andere Financiƫn en Economische Zaken. Dhr. Kolff is lid van de VVD.

Op de vacature voor burgemeester van Veenendaal hebben 17 kandidaten gereageerd. De gemeenteraad van Veenendaal omschrijft de heer Kolff als een boegbeeld voor de gemeente die goed past in de profielschets. Hij is gedreven, samenbindend, vernieuwend en sterk gericht op het leggen van netwerken.

Dhr. Kolff heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd in Utrecht en heeft na zijn studie als kandidaat-notaris en Estate Planner gewerkt voor verschillende kantoren. Sinds mei 2010 is hij wethouder in Nieuwegein. Dhr. Kolff wordt voorgedragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als nieuwe burgemeester van Veenendaal. Naar verwachting volgt benoeming per 1 november 2012.

In de vertrouwenscommissie was de SP vertegenwoordigd in de persoon van fractievoorzitter Jan Breur. In de vertrouwenscommissie had hij de functie van plaatsvervangend voorzitter. Breur is blij met de voordracht van Kolff en kijkt terug op een positief proces.

Breur: "We waren eensgezind bezig en hadden hetzelfde doel voor ogen dat boven de partijen uitsteeg. Een burgemeester die past bij Veenendaal, zoals verwoord in de profielschets. Die hebben we gevonden in dhr. Kolff."

De SP feliciteert dhr. Kolff langs deze weg van harte met zijn voordracht en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

U bent hier