h

Onderzoek prima; maar we blijven tegen koopzondag

10 oktober 2012

Onderzoek prima; maar we blijven tegen koopzondag

De SP wil kennis en inzicht niet in de weg staan, en heeft daarom ingestemd met de motie waarin onderzoek naar eventuele koopzondagen in Veenendaal. Dit, nadat initiatiefnemer Kees Lochtenberg (Liberaal Veenendaal) nog eens expliciet heeft gezegd dat de uitkomsten van het onderzoek niet bindend zijn.

Deze uitleg, in combinatie met het feit dat het onderzoek breder wordt gekeken dan alleen animo, was voor de SP noodzakelijk om te kunnen instemmen met het onderzoek.

Omdat er in het onderzoek ook gekeken wordt naar werkgelegenheid, zou het van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Instemmen met het onderzoek is voor de SP iets anders dan instemmen met de koopzondag. Daar blijft de partij tegen: een winkelier heeft ook recht op zijn vrije dag. En een 24uurs-economie is wat de partij betreft ongewenst.

ChristenUnie, SGP en CDA wilden zelfs dat inzicht niet en stemden tegen. Doordat de voorstanders echter waren tegemoedgekomen aan de vereisten van de SP, misten de christelijke partijen net hun meerderheid.

U bent hier