h

ChristenUnie: "We helpen u graag, maar nu even niet"

2 november 2012

ChristenUnie: "We helpen u graag, maar nu even niet"

Het participatiebudget is op. Er is geen geld meer om werkzoekenden een traject richting reintegratie aan te bieden. Voor verschillende fracties, waaronder de SP, een belangrijk punt van zorg.

christenunie
Foto: veenendaal.christenunie.nl

Dat was het ook voor de ChristenUnie, die een voorstel deed om het particiepatiebudget aan te vullen. Echter 'in overleg' met de wethouder en de coalitiepartners, dat plaatsvond in de achterkamers, besloten zij hun voorstel niet in te dienen.

Fractievoorzitter Jolanda de Heer zei dat de minima hen natuurlijk aan het hart ging, maar dat ze liever zag dat er in de toekomst een solide beleid zou staan dan dat er nu een ad hoc oplossing werd geboden.

In een interruptiedebat vroeg SP-fractievoorzitter haar voor: "dus u zegt tegen de mensen zonder baan: we helpen u graag, maar nu even niet?" De Heer was moedig genoeg dit te erkennen.

Uiteindelijk was het de PvdA die het oorspronkelijke ChristenUnie-voorstel indiende. De CU-fractie stemde verdeeld; de leden Roodbeen, Bette en Bouwman bleven trouw aan het voorstel - de rest tegen.
PvdA, GroenLinks, SP, D66 waren indieners van het voorstel en waren uiteraard voor. De stemming eindigde met 18 voor en 12 tegen; en werd verworpen.

Overigens is het ChristenUnie-wethouder Van Soest (Sociale Zaken) die verantwoordelijk is voor het voortijdig opraken van het participatiebudget. Zijn verklaring: "We hadden onvoldoende rekening gehouden met financiele verplichtingen die we zijn aangegaan."

U bent hier