h

Schriftelijke vragen over beslagleggingen

14 november 2012

Schriftelijke vragen over beslagleggingen

De Veenendaalse SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de beslagleggingen bij mensen met een schuld bij de Gemeentelijke Belastingen. De SP maakt zich zorgen over de zorgvuldigheid bij de uitvoering.

Reden voor de zorgen, is dat de SP in het bezit is gekomen van een aankondiging van beslaglegging. Degene voor wie deze aankondiging bestemd is, is niet meer woonachtig op het adres waar de aankondiging is afgeleverd. Op de plek waar de datum van de beslaglegging hoort te staan, staat alleen de vage aanduiding ‘binnenkort’. Het telefoonnummer waarop de belastingdeurwaarder bereikbaar is, is niet ingevuld.

jan

Fractievoorzitter Jan Breur: “Beslagleggingen zijn een ontzettend ingrijpende maatregel bij belastingschulden. Daar moet zeer zorgvuldig mee worden omgegaan. Het document dat wij te pakken hebben gekregen, duidt op iets anders.”

Vooral het gegeven dat er andere mensen, dan degene van wie de schulden zijn, wonen op het betreffende adres, is reden om kritisch te zijn. Breur: “Het is immers totaal niet eerlijk als Mientje moet opdraaien voor de belastingschuld van Truusje.”

De SP benadrukt er vanuit te gaan dat het hier om een incident betreft. De partij heeft geen aanwijzing dat de afhandeling van belastingschulden structureel slordig gebeurt. Wel is het incident ernstig genoeg om dit te controleren.

U bent hier