h

Stedenband met Olomouc gered

2 november 2012

Stedenband met Olomouc gered

Tot grote opluchting van partnerstad Olomouc, en iedereen die zich met de stedenband bezighoudt, blijft de band tussen Veenendaal en Olomouc bestaan. Het platform Stedenband gaat zelfstandig en zonder subsidie van de gemeente verder.

olomouc
Foto: veenendaal-olomouc.eu

Het College van Burgemeester en Wethouders had voorgesteld de stedenband te be-eindigen. Echter, statutair blijkt dit niet mogelijk. De gemeente kan zich hoogstens terugtrekken uit het platform, en de financiering stoppen. Maar opheffen kan dus niet - zeker niet zonder overleg met Olomouc.

CDA, SP, PvdA, D66 en Lokaal Veenendaal dienden een voorstel in dat het ondeugdelijke voorstel van het College volledig verving. Ook het voorstel om de stedenband 'feestelijk af te sluiten' ging hiermee van tafel. Het nieuwe voorstel kreeg steun van de ChristenUnie en Liberaal Veenendaal.

Een voorstel van D66, SP, GroenLinks, en Lokaal Veenendaal om na te gaan wat er verder mogelijk is op het gebied van internationale samenwerking kreeg steun van CDA en PvdA. Helaas was dit onvoldoende voor een meerderheid, waarmee dit voorstel is verworpen.

U bent hier