h

Uitslagen Gemeenteraad 25/10

2 november 2012

Uitslagen Gemeenteraad 25/10

Zie hieronder de uitslagen:

Stedenband Veenendaal-Olomouc
- een voorstel van CDA, SP, e.a. om stedenband verzelfstandigd voort te zetten is aangenomen met 20/10
- een voorstel van D66, SP, e.a. om verdere internationale samenwerking te bestuderen is verworpen met 12/18

Bestuursrapportage (BeRap)
- de zgn BeRap vertoont een tekort van + 3,1mln; en is afgewezen door Liberaal Veenendaal, SP en anderen. Een meerderheid was echter voor.
- een voorstel van Pvda, SP, e.a. om participatiebudget aan te vullen is verworpen met 12/18
- een voorstel van GroenLinks, SP, e.a. om een onderzoek van de rekenkamercommissie naar de bestedingen in de re-integratie werd verworpen met 10/20
- een voorstel van GroenLinks om re-integratietrajecten op bestandsniveau te monitoren is unaniem aangenomen.
- een voorstel van SP tot actieve gemeentelijke bemoeienis met ontwikkelingen op rijksniveau is verworpen met 4/26

Spreektijdenoorlog*
Nadat de spreektijd van de PvdA opraakte, deed de voorzitter het statutaire voorstel om elke fractie 5 minuten extra spreektijd toe te kennen. De rechtse partijen verworpen dit voorstel, waarna de PvdA de vergadering verliet.
Dit vond plaats tijdens het agendapunt 'Programmabegroting 2012-2016'. Twee van de PvdA-voorstellen waren op dat moment nog niet ingediend; de SP nam deze voorstellen toen over.

Programmabegroting 2013-2016
- De programmabegroting is een financiele vertaling van de Kadernota die in juli is vastgesteld. De SP was destijds tegen, op basis van het fundament van uitgangspunten die onverenigbaar is met de SP-visie.
- Een meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord met de begroting, die is aangenomen met 23/5
- Een voorstel van GroenLinks, SP, e.a. om gelden van de programma-ambitie 'Beste Binnenstad' terug te vloeien naar de Alg.Reserve, nu de prijs niet meer bestaat, is verworpen met 8/20
- Een voorstel van CDA e.a. om de bezuiniging op het participatiebudget tegen te houden kreeg steun van de SP, maar werd verworpen met 5/23
- Een voorstel van SP en GroenLinks (oorspr. PvdA) om het budget voor sociale voorzieningen te verhogen met 150.000 euro uit OZB is verworpen met 2/26
- Een voorstel van SP en GroenLinks (oorspr. PvdA) om substantieel te bezuinigen op wegonderhoud teneinde de financien op orde te krijgen is verworpen met 2/26

> Bij de stemverhoudingen worden telkens de 'voor'-stemmen als eerste weergegeven.
> Er waren 3 leden van de gemeenteraad afwezig, waardoor er 30 ipv 33 raadsleden hun stem deden gelden.
> Door het vertrek van de PvdA als gevolg van de spreektijdenoorlog deden zij niet mee in de stemmingen bij de Programmabegroting; wat het totaal aantal stemmen vanaf dat punt op 28 brengt.

*) Meer over de spreektijdenoorlog:
/nieuws/2012/10/lokale-democratie-geen-dienst-bewezen-met-spreektijdenoorlog

U bent hier