h

Wiens voorstel is het eigenlijk?

2 november 2012

Wiens voorstel is het eigenlijk?

Een vreemde gang van zaken. Zo is de raadsvergadering van 25 oktober jongstleden te typeren. Tot driemaal toe werden er voorstellen ingediend door andere partijen dan oorspronkelijk gepland.

gemeentehuis
Foto: gelderlander.nl

Een voorstel van de ChristenUnie, om bijstandsgerechtigden niet de dupe te laten zijn van het feit dat het participatiebudget op is, werd ingediend door de PvdA.
De ChristenUnie had het voorstel opgesteld, en had daarbij steun van vele fracties - waaronder de SP. Echter, in de achterkamers oefenden de wethouder en coalitiegenoten druk uit op de christenen, die daarop het voorstel niet indienden. De PvdA diende het voorstel in namens de overige fracties die wel achter het voorstel stonden.

Diezelfde PvdA zag later twee van haar eigen voorstellen ingediend worden door de SP. De sociaal-democraten hadden de vergadering verlaten vanwege de spreektijdenoorlog*, waarna hun voorstellen niet in behandeling dreigden te geraken.
Om recht te doen aan het democratische proces nam de SP de taak op zich om, samen met GroenLinks, de PvdA-voorstellen alsnog in te dienen.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Donderdag vond er een rare figuur plaats. Ik hoop dat in het vervolg partijen hun eigen voorstel wel kunnen, mogen en willen indienen."

*) Meer over de spreektijdenoorlog:
/nieuws/2012/10/lokale-democratie-geen-dienst-bewezen-met-spreektijdenoorlog

U bent hier