h

OVERSCHRIJDINGEN WMO-BUDGET

13 januari 2013

OVERSCHRIJDINGEN WMO-BUDGET

Nauwelijks heeft Wethouder Henk van Soest een motie van afkeuring overleefd, naar aanleiding van de overschrijdingen van zijn budget - of de volgende zaak dient zich alweer aan: Wethouder Hans Bouwmeester heeft forse overschrijdingen begaan in zijn WMO-budget.

Hij stelde de gemeenteraad voor dit op te lossen; maar gaf het WMO-forum niet (voldoende) de gelegenheid om hem en de gemeenteraad van advies te dienen. Ook wilde hij de gelden die van de overheveling van de AWBZ vrijkwamen - en dus voor zorg bestemd zijn - uitgeven aan personeelskosten. Een analyse van de oorzaken van de overschrijding werd niet geleverd.

Reden voor de SP om tegen Bouwmeester's voorstel te stemmen. Helaas was Liberaal Veenendaal de enige partij die er ook zo over dacht - ondanks ferme woorden van andere partijen.
Wel wordt de oorzaak van deze overschrijding geanalyseerd. Een motie van D66, SP en anderen hiervoor werd unaniem aangenomen.

U bent hier