h

Jochien, bedankt!

13 februari 2013

Jochien, bedankt!

Op de Veenendaalse ledenbijeenkomst van 21 januari j.l. werd er niet alleen een nieuw bestuur gekozen. Ook werd scheidend bestuurslid Jochien Timmer in het zonnetje gezet.

jochien

Timmer maakte enkele jaren deel uit van het SP-bestuur. In 2010 nam zij hierbinnen de functie van organisatiesecretaris op zich. Dat jaar organiseerde en presenteerde ze het Novemberdebat.

jochien

Daarnaast ondersteunde ze de fractie en dacht kritisch mee in de standpuntbepaling. Ze droeg haar steentje bij in verscheidene acties, en was een van de drijvende krachten achter Veenendalers Voor Vrede.

Haar gezondheid en drukke baan dwingen haar de inspanningen voor de SP op een lager pitje te zetten, hoewel ze incidenteel zeker nog bij zal springen.

SP-afdeling Veenendaal is Timmer erg dankbaar voor haar inzet.

U bent hier