h

Raad niet geinteresseerd in goedkoper onderzoek

13 februari 2013

Raad niet geinteresseerd in goedkoper onderzoek

Het onderzoek naar draagvlak voor een koopzondag (als het er al komt) gaat zo'n 22.000,- euro kosten. Dat is de enige uitkomst van het debat hierover dat vaststaat, na de draai van ProVeenendaal.
Waarschijnlijk gaat het onderzoek er helemaal niet komen, maar het wordt in ieder geval niet goedkoper.

Een voorstel van de SP om het onderzoek door studenten te laten uitvoeren (tegen onkosten), in plaats van door een duur onderzoeksbureau, kreeg alleen steun van D66.

Een voorstel van VVD e.a. om het onderzoek te financieren uit de Post Onvoorzien in plaats van de Algemene Reserve kreeg als 'next best' steun van de SP, maar hier staakten de stemmen: ProVeenendaal wilde niets meer van het onderzoek weten.
Over dit financieringsvoorstel zal opnieuw moeten worden gestemd omdat de uitslag met 16-16 gelijk bleef. Ook over het hoofdvoorstel om uberhaupt een onderzoek te laten doen, zal in de volgende vergadering worden gestemd.

Wordt vervolgd...

Zie ook:

Draai ProVeenendaal over koopzondag

Amendement Koopzondag (weblog)
/weblog/2013/02/01/amendement-koopzondag/

U bent hier