h

Verzet tegen torenflat

6 februari 2013

Verzet tegen torenflat

Een torenflat van 15 verdiepingen naast je huis? De bewoners van de Nieuweweg vinden het geen goed idee. In grote getale togen zij, voorzien van een spandoek, naar de raadscommissie.
Hier vond een consultatie plaats over de bouwplannen aldaar.

spandoek

Eerder sprak een bewoner, genaamd Jan van Dijk, de raadsleden al toe over deze plannen:
"Wij hebben een Presentatie in 2006 op het Gemeentehuis gehad van een nieuwbouwplan met kleinschalige appartementen en woningen, zonder dat er sprake was van een gebouw van 45 m hoog. In 2009 is er zonder informatie naar de bewoners toe een structuurvisie opgesteld met daarin een hoogteaccent van 45m. Wij voelen ons hierdoor bedrogen, omdat dit in 2006 verzwegen is."

Ook wees Van Dijk op de structuurvisie, waarin staat dat nieuwe bebouwing moet aansluiten op bestaande - en de oude lintstructuur. In deze plannen is dat niet het geval.

SP-fractievoorzitter Jan Breur deelde deze constatering: "Aan de Nieuweweg staan vooral oude, kleine laagbouwhuisjes. Een kolos aan deze rij toevoegen is uiterst misplaatst."

U bent hier