h

SP kaatst verwijt College terug

12 juli 2013

SP kaatst verwijt College terug

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een te grote broek aangetrokken bij de verwijten die het de SP maakt. In een reactie laat de SP weten dat er sprake is van onjuiste beeldvorming en voorbarige conclusies.

“Wij constateren door uw overhaaste conclusie, dat u een ongefundeerd negatief beeld van de Veenendaalse volksvertegenwoordiging in het algemeen en de SP-fractie in het bijzonder heeft gegeven. Wij betreuren deze gang van zaken.” Schrijft fractievoorzitter Jan Breur in en brief aan het gemeentebestuur.

Breur zag zich genoodzaakt de brief te schrijven om onjuiste beeldvorming tegen te gaan. Zo stelt het College dat 'op zijn verzoek' schriftelijke vragen over het functioneren van het WMO-loket geen beantwoording hoefden. Echter, deze beslissing is in samenspraak tussen Breur en een ambtenaar genomen toen bleek dat de zaak die aanleiding voor de vragen vormde voortvarend is aangepakt op het gemeentehuis.

Het was echter het College geweest die niet met deze afhandeling kon leven, waarna er een gesprek volgde tussen Breur en een tweetal ambtenaren. Hierbij is afgesproken dat Breur het een en ander op papier zou zetten.

Breur: “Het enige wat mij en de SP is aan te rekenen is dat ik de afgesproken deadline hiervoor niet heb gehaald. Dat heeft zo zijn oorzaken, en daarvoor heb ik ook inmiddels mijn excuses aangeboden. Het College suggereert echter dat de informatie niet bestaat en dat wij een ongefundeerd negatief beeld van het WMO-loket hebben geschetst.”

De SP vindt dat een behoorlijk vergaande conclusie. Temeer, omdat het College heeft nagelaten om naar de achtergrond van de vertraging te informeren. Breur veroordeelt deze gang van zaken in zijn brief: ”Van een College dat op TAL VAN DOSSIERS rijkelijk laat is met informatievoorziening, was enige coulance rond deze vertraging gepast geweest.”

Nadat de verwijten van het College in de lokale media terecht zijn gekomen, hebben verscheidene mensen contact opgenomen met de SP om hun negatieve ervaringen met het WMO-loket te delen. Deze reacties krijgen alsnog een plek in de informatie die de SP aan het College zal aanleveren.

De brief van de SP aan het College is integraal te lezen op het weblog van de SP.
/weblog/2013/07/05/brief-aan-de-burgemeester/

U bent hier