h

Enquete SP: Draagvlak voor alternatieven koopzondag

9 september 2013

Enquete SP: Draagvlak voor alternatieven koopzondag

Ook op zondag mag er best wat leven in de brouwerij zijn; zo bleek uit een enquete die de SP de afgelopen zomermaanden hield onder 702 Veense en 260 niet-Veense bezoekers van het kernwinkelgebied van Veenendaal. 69% van de ondervraagden lijkt het leuk als er op zondag wat meer te doen zou zijn.

Klik hier voor de resultaten van de enquete

Een groep SP’ers ging gedurende de vakantie regelmatig de dinsdag- en zaterdagmarkt op om te peilen of, en zo ja: wat, bezoekers een welkome aanvulling zouden vinden aan het zondagse leven in Veenendaal. De koopzondag is in deze enquete buiten beschouwing gehouden.

“De afgelopen tijd heeft er in de gemeenteraad een heftig debat plaatsgevonden over het al dan niet invoeren van de koopzondag, alsof dat de enige manier is om ons centrum aantrekkelijk en levendig te maken,” aldus SP-voorzitter Jan Breur. “Met deze enquete wilden we zien of er ook draagvlak zou zijn voor alternatieven. Daarmee trek je de discussie breder, maak je hem completer.”

toke_nico

De mogelijkheden die in de enquete naar boven zijn gekomen, bevinden zich vooral in de recreatieve sfeer. Cultuur en muziek zijn vaak genoemd. Met name een amateurmuziekfestival staat hoog op het verlanglijstje van de ondervraagden. Ook een oude ambachtenmarkt scoort hoog.
Binnen het domein van sport en spel zijn vooral kinderspelen vaak genoemd.

Een kleine kanttekening is dat een minderheid van nog altijd 31% van de ondervraagde Veenendalers en 32% van de ondervraagde bezoekers van buiten Veenendaal aangeeft niet te zitten te wachten op meer activiteiten op zondag.
Ook is er een aantal mensen dat niet mee wenste te werken aan een enquete van de SP, of die bij het horen van de vraag besloten om deze niet te beantwoorden – veelal om religieuze redenen.
Breur: “De mening van deze mensen hebben we niet kunnen meenemen in de enquete; ze hebben ervoor gekozen hun stem niet te laten horen.”

Voor de SP is de mening van de winkeliers en hun personeel van doorslaggevend belang om al dan niet in te stemmen met de invoering van de koopzondag. Zij zijn immers degenen die er een vrije dag voor moeten inleveren.
Breur: “Als zij niet willen, weten we dankzij onze enquete in ieder geval dat er alternatieven bespreekbaar zijn.”

U bent hier