h

"The Force is strong in this one..."

29 maart 2014

"The Force is strong in this one..."

De nieuwgekozen gemeenteraad is geïnstalleerd. Afgelopen donderdag legden alle gekozenen hun eed of gelofte af. Zo ook SP-fractievoorzitter Jan Breur en zijn kersverse fractiegenote, Fatima Bichbich.

Voor Breur begint zijn derde periode als raadslid; hij vertolkte de afgelopen acht jaar in zijn eentje de stem van de SP. Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen besloot de kiezer dat de partij een zetel meer verdiend heeft - en zo kwam Bichbich aan zijn zijde.

Breur liet zich 'inzweren' door de eed af te leggen. Op de vraag of hij zonder corruptie de raad in is gekomen, en zijn taak conform de wet zou uitvoeren antwoordde hij "zo waarlijk helpe mij God almachtig." Bichbich, die de gelofte aflegde, beantwoordde deze vraag met "dat verklaar en beloof ik."

Met het beantwoorden van deze vraag zijn ze officieel raadslid gedurende de periode 2014-2018.

Omdat er nog een motie uit de vorige raadsperiode voorlag (transparante coalitie-onderhandelingen) mocht de nieuwe gemeenteraad gelijk aan de bak. Breur benutte zijn tijd aan het spreekgestoelte tevens om stil te staan bij de verdubbeling van zijn fractie en om Bichbich welkom te heten. Met een Starwars-referentie (één van zijn 'handelsmerken') liet hij Veenendaal weten wat ze van Bichbich mag verwachten:

"The Force is strong in this one!"


Reactie toevoegen

U bent hier