h

Gemeente en moskee Nasser ondertekenen overeenkomst grondoverdracht

5 januari 2016

Gemeente en moskee Nasser ondertekenen overeenkomst grondoverdracht

Foto: Gemeente Veenendaal

Wethouder Hollander ondertekende op dinsdag 29 december de overeenkomst voor de grondoverdracht van het terrein aan de Nijverheidslaan. De nieuwe locatie van moskee Nasser is voorzien naast gebouw De Rozenbottel.

Ook het moskeebestuur is blij met de bereikte mijlpaal. "We hebben, samen met de gemeente, een lange weg afgelegd. Onze gemeenschap is erg blij met deze overeenkomst,” aldus Youssef Akka, secretaris van Stichting Moskee Nasser.

Verhuizing

Moskee Nasser is al lange tijd gevestigd in Veenendaal aan de Heuvel 7. Met de verhuizing naar het Stationskwartier wordt onder andere het parkeerprobleem, dat bij de oude locatie speelt, opgelost. In het voorontwerp bestemmingsplan, dat op 22 december 2015 door het college is geaccordeerd en inmiddels ter inzage ligt, is rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen. Het nieuwe plan kwam tot stand in overleg met de directe omgeving.

Voorbereidingen

In het begin van dit jaar werden tijdens een informatiebijeenkomst en een inloopbijeenkomst de omwonenden geïnformeerd over de plannen van moskee Nasser om te verhuizen naar het Stationskwartier. Eind april werd de optie die de moskee had op de grond in het gebied, omgezet naar een reserveringsovereenkomst. Op 22 december 2015 stemde het college in met het voorontwerp bestemmingsplan. En nu is de overeenkomst voor de grondoverdracht ondertekend.

De bouw van de moskee heeft geen invloed op het tijdelijk speelterrein aan de Ambachtsstraat. Op die locatie zijn vrije kavels voorzien en zo lang daar niet gebouwd wordt, blijft het speelterrein liggen.

Planning

Stichting Moskee Nasser is voornemens om binnen 12 maanden na bekrachtiging van het nieuwe bestemmingsplan aan te vangen met de bouw van de nieuwe moskee.

Bij aanvang van de bouw zal nieuws over de voortgang te vinden zijn op www.moskeenasser.nl

Gefeliciteerd

Langs deze weg feliciteert SP-Afdeling Veenendaal het moskeebestuur met deze nieuwe stap in de realisering van hun nieuwe gebouw.

 

Reactie toevoegen

U bent hier