h

Nico van Ginkel ge-eerd met prijs

17 januari 2017

Nico van Ginkel ge-eerd met prijs

Foto: AJ Breur

Scheidend penningmeester Nico van Ginkel is op de ledenbijeenkomst van SP-Afdeling Veenendaal op maandag 16 januari geëerd met een wel hele bijzondere prijs. Hij is de eerste die de 'Nico van Ginkel Wisseltroffee' in ontvangst mocht nemen. De prijs wordt toegekend aan mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de afdeling.

Van Ginkel is een Veense SP'er van het eerste uur. Hij behoorde tot de groep die sinds 2001 actief is, en betrokken was bij de oprichting van SP-Afdeling Veenendaal. Toen SP-werkgroep Veenendaal in 2004 de status 'Afdeling in Oprichting' kreeg, en er een bestuur moest komen, werd hij penningmeester. Deze taak bleef hij tot 2017 vervullen.
Ook deed hij mee met tal van activiteiten binnen en buiten Veenendaal.

Afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra roemde Van Ginkel om zijn nauwgezetheid in het kasbeheer, en om de loyaliteit waarmee hij zich in al die jaren bij de SP inzette. "Als er iemand binnen de partij een ware socialist is," zei ze, "dan ben jij het wel."

Van Ginkel blijft binnen de SP actief als vrijwilliger. Zijn taak als penningmeester wordt overgenomen door Alja Berck.

Reacties

Terecht dat jullie hem zo hebben verrast. Hij was er super blij mee. Top

Reactie toevoegen

U bent hier