h

De SP en de zondag

29 mei 2018

De SP en de zondag

In het artikel “waarom Veenendaal de handen van de koopzondag afhoudt” (Gelderlander 18/5) wordt gesteld dat de SP tegen de koopzondag is. Dit is nogal een onzorgvuldige formulering, wanneer je bedenkt dat het de SP is geweest die de koopzondag heeft ingevoerd. In 2016 heeft de SP voorgesteld om winkeliers de gelegenheid te geven open te gaan op zondagen dat er evenementen zijn. Dit voorstel is aangenomen.
Dat de SP afgelopen december tegen het voorstel van de maandelijkse koopzondag heeft gestemd, heeft vooral te maken met de timing van het voorstel. De bestaande, door de SP voorgestelde, regeling was nauwelijks een jaar oud, en uit de evaluatie bleek geen urgente reden om hier wijzigingen in aan te brengen. Voor de SP is het belang van de winkeliers en hun personeel doorslaggevend in de afweging over de koopzondag. Alsmaar de spelregels wijzigen is niet in hun belang.
De SP betreurt het dan ook dat er halverwege de komende raadsperiode weer geknutseld gaat worden aan de koopzondagregels. De SP ziet de regels liever een volle raadsperiode ongewijzigd.
 
Wat betreft de evenementen op zondag is de SP blij dat er naast de nu toegestane zes evenementen ook gekeken wordt of er kleinere activiteiten mogelijk zijn. Wel betreurt de SP dat de coalitie dus de beperking van zes buitenevenementen in stand houdt.
Sinds haar aantreden in de gemeenteraad in 2006 bepleit de SP het opheffen van de getalsmatige beperking van het aantal evenementen op zondag. Dat dit nu niet gebeurt, ziet de SP als een gemiste kans.

Reactie toevoegen

U bent hier