h

Digitale bereikbaarheid gemeente roept (weer) vragen op

21 september 2018

Digitale bereikbaarheid gemeente roept (weer) vragen op

Foto: SP Veenendaal

Drie partijen trekken aan de bel

De belangengroep 'Wij verdienen beter' stelde vast dat Veenendaal één van de 73 gemeenten (op een totaal van 380 gemeenten) is die na twee maanden nog niet heeft geantwoord op een simpele vraag per mail. Alle gemeenten ontvangen per e-mail, of webformulier, eenzelfde vraag. Gemeenten die na één maand nog niet hadden geantwoord ontvingen dezelfde mail nog eens. Voor zowel de SP als Lokaal Veenendaal was dit aanleiding om hiervoor aandacht te vragen in het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad; ProVeenendaal stelde schriftelijke vragen.

Om herhaling van zetten te voorkomen, is in goed overleg met de partijen besloten dat de vragen die SP en Lokaal hadden voorbereid zouden worden meegenomen in de beantwoording op de schriftelijke vragen.
Hierdoor was het niet meer nodig om er in het vragenhalfuurtje bij stil te staan.

De inleiding en vragen die de SP-fractievoorzitter Jan Breur zou hebben gesteld, luidden als volgt:

"Net als in 2016 wil ik namens de SP vragen stellen naar aanleiding van een rapport van belangenvereniging Wij Verdienen Beter. Hieruit blijkt dat de gemeente 2 tot 4 maanden doet over een simpele vraag 'waar iets op de site staat' gesteld via het webformulier. Ook blijkt opnieuw dat de gemeente haar mailadres NIET deelt op de website.
Toenmalig Burgemeester Kolff gaf aan in 2016 dat dit formulier juist wordt gebruikt om te zorgen dat vragen niet te lang blijven liggen. Omdat de digitale bereikbaarheid van deze ICT-stad ons aan het hart gaat, stel ik de volgende vragen:

  1. Hoe komt het dat de gemeente tussen de twee en vier maanden doet over het beantwoorden van een eenvoudige vraag? En hierbij ook nog een verkeerde aanhef gebruikt in het antwoord?
  2. Waarom publiceert de gemeente nog altijd niet hun algemene e-mailadres info@veenendaal.nl? In de wetenschap dat 4 op de 5 gemeenten terug zijn gekomen op het (enkel) werken met een webformulier?
  3. Wat gaat de gemeente veranderren om te zorgen dat er snel en juist gecommuniceerd wordt met inwoners?"

Zoals uit het verhaal van Breur al blijkt, was een rapport van 'wij verdienen beter' in 2016 ook al aanleiding van de SP om vragen te stellen. Toen ging het over het geheim houden van het algemene e-mailadres van de gemeente; info@veenendaal.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier