h

Diversiteitsraad zonder leden

13 januari 2020

Diversiteitsraad zonder leden

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Diversiteitsraad in huidige vorm in stand te houden, ondanks dat de Diversiteitsraad per 1 januari 2020 geen leden meer heeft. In afwijking van het reglement worden tijdelijk geen nieuwe leden geworven voor de Diversiteitsraad. In 2020 wordt, afhankelijk van een onderzoek naar de structuur van de adviesraden in het sociaal domein, een definitief besluit genomen over de toekomst van de Diversiteitsraad. 

De afgelopen maanden heeft de Diversiteitsraad zich onder andere bezig gehouden met de toekomst van de adviesraad. Voorzitter Wim van Keulen: "Het werven van nieuwe leden verloopt moeizaam en het is lastig om een brede afspiegeling te vormen van de Veense samenleving. Ook van nieuwe leden van de Diversiteitsraad wordt kennis en verdieping verwacht van diversiteitsvraagstukken in brede zin. Alle leden van de Diversiteitsraad hebben aangegeven dat zij hun zittingsperiode per 31 december 2019 beëindigen of niet verlengen. Twee leden gaan deelnemen aan de adviesraad Jeugdbelang Veenendaal. Momenteel zijn er nog geen nieuwe leden geworven, wat betekent dat per 1 januari 2020 de Diversiteitsraad in zijn huidige vorm/bezetting ophoudt te bestaan."

Toekomst

Het college heeft ervoor gekozen om de Diversiteitsraad in zijn huidige vorm in stand te houden, maar vooralsnog geen nieuwe leden te werven. Wethouder Martijn Beek: “Het onderwerp diversiteit zien we als onderdeel van het denken en doen van de gemeenten. Dit is in lijn met de gedachte: van diversiteit naar inclusie. In 2020 wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de adviesraden in het sociaal domein. Wanneer de uitkomst van het onderzoek bekend is, nemen we als college een besluit over de vervolgstappen ten aanzien van de toekomst van de Diversiteitsraad.” De adviesraden in het sociaal domein bestaan uit het Wmo-forum, de Cliëntenraad werk en inkomen, Jeugdbelang Veenendaal, de Veense Jongerenraad en de Diversiteitsraad.

De kracht van het verschil

De Diversiteitsraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over relevante onderwerpen op het gebied van diversiteit, participatie en integratie van inwoners van Veenendaal. Daarnaast organiseert de Diversiteitsraad bijeenkomsten en activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke dialoog over relevante onderwerpen op deze gebieden. Martijn Beek: "Wij zijn de leden van de Diversiteitsraad dankbaar voor hun inzet van de afgelopen jaren. De Diversiteitsraad heeft zich ingezet om 'De Kracht van het Verschil' op een stimulerende wijze in de samenleving uit te dragen."

Reactie toevoegen

U bent hier