h

Raad vergadert voorlopig digitaal

8 september 2020

Raad vergadert voorlopig digitaal

Foto: Jan Breur

Het zomerreces zit er definitief op. Vanavond (dinsdag 8 september) vindt de eerste vergadering van de raadscommissie plaats. Digitaal; want de coronacrisis blijft loeren. Voorlopig zal dat wel zo blijven...

De agendacommissie heeft besloten om vooralsnog alle vergaderingen digitaal te houden. Alleen vergaderingen waarin geheime documenten worden besproken vinden plaats op het gemeentehuis - omdat die wettelijk niet digitaal mogen. Alle andere vergaderingen vinden wel digitaal plaats.

"Het is geen ideale oplossing, maar het schept in ieder geval wel duidelijkheid," vindt Jan Breur - gemeenteraadslid namens de SP en lid van de agendacommissie. "Het is ook geen doen om maand voor maand opnieuw te kijken en te heroverwegen. Zo weet iedereen waar 'ie aan toe is."

Breur vindt het wel jammer dat de dynamiek van de raadsvergadering verdwijnt. "Maar als je de raadszaal inricht naar de anderhalvemeter-norm verlies je ook een boel dynamiek. Het belangrijkste is dat raadsleden beschikken over hun democratische instrumentarium."

Bovendien worden door digitaal vergaderen geen raadsleden uitgesloten om deel te nemen aan het democratische proces waarvoor zij zijn aangesteld. Dit is wel zo in gemeenten waar er wel weer ouderwets fysiek wordt vergaderd - zoals bijvoorbeeld in Beuningen.
Jos Swartjes, gemeenteraadslid aldaar, heeft verschillende chronische aandoeningen. Hierdoor is fysiek vergaderen voor hem geen optie - en zal hij zich voor elke vergadering ziek moeten melden - met alle gevolgen voor de stemverhouding vandien. Hierover schreef hij een artikel op de website van SP Beuningen.

Veenendaal vergadert dus digitaal.
De vergadering van vanavond wordt voorgezeten door niemand minder dan Jan Breur. Op de agenda staan onder andere de gebiedsvisie Franse Gat, de huisvestingsverordening en het raadsvoorstel warmtevoorziening Groenpoort. De vergadering start om 19:30 en is onder andere te volgen via de website van de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier