h

Wat is er met de vrijwilligersprijzen gebeurd?

23 februari 2021

Wat is er met de vrijwilligersprijzen gebeurd?

Foto: AJ Breur

Geheime nieuwe opzet...

Het College van Burgemeester en Wethouders gaat de Veenendaalse vrijwilligersprijzen heel anders aanpakken. Alleen omdat de SP hier vragen over stelde, hebben zij hier openheid over gegeven. Anders was dit waarschijnlijk lang onder de pet gebleven...

Omdat de 'Veense Kei' dit jaar niet is uitgereikt, ging SP'er Sietse van der Bij op onderzoek uit. Hij deed navraag, en stuitte op een aantal geheime documenten. En na het nodige gesteggel achter de schermen, kon er in het openbaar over worden gesproken. Dit deed hij deze maand in de Raadscommissie.

Foto: SP Veenendaal

Naast de 'Veense Kei' wordt ook de 'Lampion' dit jaar niet uitgereikt. Maar dat is niet alles...

De 'Oog voor Veenendaal'-prijs zal ophouden met bestaan. In plaats daarvan zal de 'Lampion' voortaan een 'Oog voor Veenendaal'-achtige opzet krijgen. Bovendien zal het 'prijzengeld' van €100,- , dat voorheen bij de prijs werd uitgereikt, worden afgeschaft.

Foto: Gemeente Veenendaal

Het is opmerkelijk dat het College zo rigoureus snijdt in de vrijwilligersprijzen, zonder de Gemeenteraad hierin te kennen. Temeer, omdat de prijzen op initiatief van de Gemeenteraad zijn ingesteld. En met veel enthousiasme: de moties voor de 'Oog voor Veenendaal'-prijs en de 'Veense Kei' kregen destijds unanieme steun; bij de motie voor de 'Lampion' stemde alleen de SGP tegen.

"Ik vind dit zeer ernstig," aldus Van der Bij. "Wij hadden als raad geinformeerd moeten worden en worden meegenomen in dit besluit. Je kan niet zomaar prijzen die ingesteld zijn niet uitreiken en zelfs volledig laten vervallen."

Foto: SP Veenendaal

De 'Nico van Ginkel'-prijs, die SP Veenendaal jaarlijks uitreikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de afdeling, blijft onverminderd bestaan...

Reactie toevoegen

U bent hier