h

Vrede. Vrijheid. Verdraagzaamheid.

5 mei 2021

Vrede. Vrijheid. Verdraagzaamheid.

Foto: SP Veenendaal

Juist nu!

"Wij leven al 76 jaar in vrijheid, maar niet iedereen voélt zich vrij in ons land. Er zijn mensen en groepen in Nederland die zich gevangen voelen in vooroordelen, geweld en discriminatie." Deze woorden sprak Burgemeester Gert-Jan Kats uit in zijn toespraak op de jaarlijkse dodenherdenking.

"Hebben we dan niets geleerd van de wreedheid van de Tweede Wereldoorlog? Juist toen werden specifieke groepen opgejaagd, vernederd en vermoord alleen maar om wie ze zijn. Hebben wij niet tegen elkaar gezegd: dat nooit meer!"

De SP onderschrijft deze woorden. De kernwaarden van de partij zijn Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit.
Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling.

Juist nu staan deze waarden onder druk. Rechtspopulisme wint terrein, en wordt steeds salonfähiger. De vrijheid van meningsuiting wordt steeds meer selectief toegekend. En ook de regering is niet zonder schuld: de toeslagenaffaire is gelardeerd met discriminatie en racisme.
"Beseffen we wel voldoende dat het koesteren van deze vrijheid wederkerig is?" Vraagt Kats zich af.

Nelson Mandela zei daarover: "Om vrij te zijn gaat het niet zozeer om los te komen van de kettingen waarmee je vast zit. Maar om te leven op een manier die anderen respecteert en de vrijheid van anderen vergroot."
Als het je lukt om die ander zich vrij te laten voelen, dan komt dit gevoel jou zelf ook toe.
"Want de vrijheid van een ander, is een bevrijding voor jezelf!"

Foto: SP Veenendaal
Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier