h

Begrotingsdiscipline

Jaarlijks een sluitende begroting...

De SP gaat voor een sluitende begroting. In ieder geval telkens voor het jaar dat voor ons ligt.
Een sluitende meerjarenbegroting is eveneens belangrijk, maar heeft minder prioriteit. De toekomst is immers te onzeker om zinnig te kunnen begroten. Met een sluitende jaarbegroting weten we in ieder geval dat we genoeg geld in kas hebben.

 

...maar niet tegen elke prijs

We moeten ons realiseren dat de begroting er is voor de gemeente; niet andersom. Van het geld op de begroting betalen we voorzieningen die Veenendaal leefbaar houden. Op het moment dat er geen sluitende begroting mogelijk is zonder essentiele voorzieningen zoals de bibliotheek of een menswaardige WMO te verliezen, aanvaardt de SP een niet-sluitende jaarbegroting. Als
de consequentie is dat Veenendaal onder preventief toezicht van de provincie komt, nemen we deze.

U bent hier