h

Betere zorg voor iedereen

Als je hulp of zorg nodig hebt, moet je daar voor naar het WMO-loket van de gemeente. Voor veel mensen is dat een grote stap. Die stap wordt nog eens bemoeilijkt door allerlei papierwerk. Wij willen dat de drempel om hulp te vragen daarom zo klein mogelijk wordt.

Dat kan door duidelijke en goede voorlichting!
Dat kan door minder bureaucratie!

  • Wij willen dat mensen weten met welke hulpvraag zij bij het WMO-loket terecht kunnen.
  • Wij willen dat Veenendalers, die een hulpvraag hebben, goed en blijvend geïnformeerd worden over de werkwijze van de WMO
  • Wij willen dat er  een standaardprocedure komt voor mensen die een hulpvraag hebben, zodat hulpverleners en indicatiestellers goed op de hoogte zijn van de hulpvraag.
  • Wij willen dat de wachttijden voor passende, complexere zorg (maatwerk) zo kort mogelijk is.
  • Wij willen voor elke hulpvrager een vaste WMO-consulent zodat er een vertrouwensband ontstaat en geen dossierkennis verloren gaat.

VOOR EEN BETERE ZORG VOOR IEDEREEN

Stem SP

U bent hier