h

Cultuur

Culturele activiteiten, ook op zondag

De SP streeft naar een klimaat waarin het voor ondernemers en culturele organisaties gebruikelijk is om ook op de zondag activiteiten aan te bieden. Momenteel kent Veenendaal een compromis dat er 6x per jaar iets op zondag mag worden georganiseerd. Wat de SP betreft komt er een einde aan dit compromis, of welke kwantitatieve begrenzing van zondagse activiteiten dan ook.
Niet de dag van de week, maar de mate van hinder die kan plaatsvinden op gebied van geluid, milieu en verkeer, moeten doorslaggevend zijn in de vraag of een activiteit wel of niet mag plaatsvinden.

 

Levendigheid door festiviteiten

Feestelijke activiteiten zoals Spring
in’t Park en de Lampegietersweek verlevendigen de gemeente aanzienlijk. Het moet daarom makkelijker worden om meer van dit soort activiteiten op poten te zetten. Ook voor festivals met een jongere doelgroep, zoals bijvoorbeeld een dance-, rock- of popfestival moet
ruimte zijn in Veenendaal. Wel moet er gehandhaafd worden op het aantal decibellen op deze festivals, om gehoorbeschadiging van bezoekers te voorkomen.
Initiatieven vanuit de bevolking tot het ontwikkelen van festiviteiten moeten ruimhartig ondersteund worden.

 

Escape blijft

Jongerencentrum en poppodium Escape is van grote waarde voor de gemeente Veenendaal. Er worden stimulerende activiteiten aangeboden aan jongeren, en het biedt tevens een goede uitgaansgelegenheid en ontmoetingsplaats aan mensen van verschillende leeftijden en (sub)culturen. De SP zal ijveren voor behoud van dit waardevolle jongerencentrum, en erop toezien dat er voldoende middelen zijn om de kwaliteit van het aanbod te waarborgen.

U bent hier