h

Welzijn en Leefbaarheid

De samenleving wordt gevormd door mensen; groepen en individuen die elk recht hebben op het nastreven van hun eigen geluk. Iedereen moet hiertoe de mogelijkheid krijgen. Om dat te realiseren zijn solidariteit (met elkaar) en verantwoordelijkheid (voor elkaar) onmisbare elementen. Het Kabinet en het College prediken een eigen verantwoordelijkheid van “zoek het zelf maar uit”; voor de SP staat de mens als sociaal wezen centraal. Sociale samenhang en de relatie met anderen zijn nodig voor het creëren van welzijn en leefbaarheid volgens de menselijke maat.

U bent hier