h

Het openbare leven

Veenendaal toegankelijk voor iedereen

Alle openbare ruimtes in Veenendaal horen voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook voor mensen met een
handicap. Vandaar dat de SP vindt dat alle openbare ruimtes rollator- en rolstoeltoegankelijk moeten zijn. Ook moeten de stoplichten voor voetgangers lang genoeg op groen staan, om ook mensen die minder mobiel zijn te kunnen laten oversteken. Er moeten meer invaliden-
parkeerplekken komen, op de openbare weg vlakbij de ingang van winkelcentra.
Steekproefsgewijs zal de SP dit in de gaten houden, en de partij zal ook haar oren open houden voor klachten. Als een ruimte onvoldoende toegankelijk is, hoort de
gemeente in te grijpen. Sanitaire voorzieningen dienen geschikt zijn voor gehandicapten, en er moet in de culturele centra voldoende ruimte zijn voor rolstoelers. Ook sportvoorzieningen moeten voldoen aan de behoeften van gehandicapten. Zo kan ook deze doelgroep deelnemen aan het openbare leven.

 

Geef de jeugd de ruimte

Kinderen horen buiten te kunnen spelen.
In nieuw te bouwen wijken moet daarom voortaan minimaal drie procent van de ruimte worden ingericht als speelruimte. In bestaande wijken wordt het ontwikkelen van groen en speelruimte gestimuleerd.

 

Jongerenontmoetingsplaatsen; een must

Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten. Een ontmoedigingsbeleid is hierom niet op haar plaats. Er moeten plaatsen worden ingericht waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Deze plaatsen moeten niet ergens achteraf, maar temidden van de samenleving worden geplaatst. Bij overlast en/of
criminele activiteiten dient de politie in te grijpen, maar
'preventieve interventies' zijn in onze ogen ongewenst. Zij kunnen stigmatiserend werken, wat de kans met zich meebrengt de overlast te vergroten. Als er problemen zijn moeten die worden opgelost, niet verplaatst.

 

Ambulant jongerenwerk: waardevol werk

Ambulante jongerenwerkers doen waardevol werk. Ze zoeken jongeren op in hun ‘natuurlijke omgeving’, bieden hen een toeziend oog en een luisterend oor, spelen waar nodig een bemiddelende rol tussen hen en de buurt, en
waar mogelijk ondersteunen ze jongeren in problemen of vraagstukken waarmee zij te maken hebben. Omdat er slechts een beperkt aantal jongerenwerkers is, die alle groepen in heel Veenendaal moeten bereiken, is dit waardevolle werk zwaar en moeilijk. Als het maar
enigszins financieel haalbaar is, moet het ambulante jongerenwerk worden uitgebreid.

 

Van de straat af; het buurthuis in

In het verlengde van het ambulante jongerenwerk, liggen de inloopmogelijkheden voor jongeren in (bijvoorbeeld) de buurthuizen. Hier zijn ze ‘van de straat af’, en hebben hun eigen stekkie – waar de jongerenwerkers hen ook weten te vinden. De inloop stelt ze in staat om hun eigen activiteiten te
ontplooien en verantwoordelijkheid te leren. Het is belangrijk om de inloopmogelijkheden uit te breiden. Indien er geen mogelijkheden zijn om dit in een buurthuis te laten gebeuren, moet gekeken worden naar andere mogelijke locaties. Bemensing door professionals en/of
vrijwilligers heeft prioriteit.

 

Sluitingstijden vrij bij succesvolle proef

De gemeenteraad heeft ingestemd met een proef waarbij er een uiterste instaptijd wordt gehanteerd in de
horeca, maar waarbij de sluitingstijden worden vrijgegeven. In andere gemeenten is dit een succesvolle manier om uitgaansoverlast terug te dringen. Wanneer de proef in Veenendaal ook succesvol blijkt, moet er
niet geaarzeld worden de sluitingstijden vrij te geven.

 

Veilig uit in Veenendaal

Veenendalers hebben recht op veilige en
aantrekkelijke uitgaansgelegenheden. Met het oog op o.a. verkeersveiligheid is het voor Veenendaal van belang te kunnen concurreren met andere plaatsen. Zodoende kan er bevorderd worden dat de uitgaande jongeren binnen de gemeentegrenzen zullen blijven.
Daarom pleiten wij voor vrijgave van de horecasluitingstijden, waarbij tegelijkertijd een uiterste ‘instaptijd’ wordt gehanteerd. Daarnaast is het van belang dat iedereen aan zijn trekken komt in het Veense uitgaansleven. Daarom moet er ook ruimte zijn voor
commercieel minder aantrekkelijke muzieksoorten en
(sub)cultuuruitingen. De Escape en de buurthuizen kunnen hier een aanvullende rol in vervullen. Veenendalers die nog te jong zijn om een kroeg of discotheek te bezoeken, moeten ook een plek hebben om uit te kunnen gaan. Dit is eveneens een taak voor de Escape en de buurthuizen. De gemeente heeft derhalve als taak erop toe te zien dat deze taken vervuld kunnen blijven worden.

U bent hier