h

Een huis voor iedereen

Zo op het eerste oog zijn er in Veenendaal geen daklozen. Maar dat is valse schijn! In Veenendaal is verborgen dakloosheid.
In Veenendaal zijn mensen die naar de logeerkamer van de ene vriend naar die van de andere hoppen, omdat zij door omstandigheden geen eigen woning meer hebben. Ook wonen Veenendaal in veel jongeren steeds langer thuis, omdat er voor hen geen eigen plekje te krijgen is.

SP Veenendaal vindt dat dit anders moet.
Veenendaal is niet alleen een plaats voor de rijken.
Iedereen moet hier kunnen wonen.

Daarom willen wij,

  • dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor jong en oud,
  • dat tenminste 40% van de nieuwbouwwoningen
    betaalbaar en goed is,
  • dat er gebouwd wordt naar de behoefte van de inwoners
    en niet voor meer winst van projectontwikkelaars.

Dat kan door verhuurdersheffing af te schaffen.
Dat kan als de gemeente de grondprijzen laag houdt.
Dat kan als de gemeente duidelijke eisen stelt aan bij bouwvergunningen.
Dat kan als de gemeente eist, dat de eigenaar ook de bewoner is.

HELP MEE,
STEM SP.

U bent hier