h

Hoogbouw

Verschillende partijen in Veenendaal klagen over de 'Veense hoogtevrees'; dat Veenendaal niet de hoogte in durft met bouwen. De SP roept al jaren dat omhoog de enige plek is waar nog ruimte voor uitbreiding is. Je ontkomt niet aan hoogbouw.

In 2009 benaderde de SP daarom al verschillende groepen in Veenendaal, van Patrimonium tot bewonersverenigingen tot de Jongerenraad tot milieuorganisaties, om ideeën aan te leveren voor een visie op hoogbouw. In 2010 zijn die aangeboden op de hoogste verdieping van de - toen nog in aanbouw zijnde - Entrada-toren.

Juist omdat we niet om hoogbouw heen kunnen, moet het goed gebeuren.
Het moet passen in de omgeving. De architectuur moet interessant zijn. Er moet oog voor duurzaamheid en groen zijn. Er moeten naast woningen ook voorzieningen in zitten. En plannen moeten altijd in samenspraak met omwonenden.

En natuurlijk: de woningen die erin gerealiseerd worden moeten betaalbaar zijn. Want een wolkenkrabber waarin niemand kan wonen is zonde.

U bent hier