h

Inkomsten

Gebruik geld dat je hebt, voor je burgers extra belast

De gemeente ontvangt geld van het rijk en de provincie voor verschillende doeleinden. Dit geld dient gebruikt te worden voordat het bij de burger gezocht wordt. De burger hoeft niet dubbel te betalen.

 

Gebruik geld waarvoor het is bedoeld

De gelden die de gemeente binnenkrijgt via rijk, provincie of Europa zijn niet altijd geoormerkt. Dat wil
zeggen dat de gemeente niet wettelijk verplicht is om dat geld aan die doeleinden te besteden. Moreel gezien heeft de gemeente wel die verplichting. Dat geld moet terechtkomen bij het doel waarvoor het is bestemd.

 

Gemeentebelastingen omhoog; als het
moet...

Er is steeds minder geld beschikbaar door de neoliberale economische crisis. Ook voor de gemeente, die het
geld hard nodig heeft om Veenendaal mooi, sociaal en leefbaar te maken en te houden. Een verhoging van de gemeentebelastingen is niet leuk, maar liever dat dan rigoureuze bezuinigingen. Wanneer er bezuinigd wordt op belangrijke voorzieningen, is de burger immers
evengoed de dupe! Slim inkomsten- en uitgavenbeleid moet deze keuze voorkomen. Bij verhogingen moet wel gekeken worden naar inkomen en vermogen van de burger. Burgers met een krappe beurs moeten natuurlijk zoveel mogelijk worden ontzien.

U bent hier