h

Uitgaven

Geen prestige maar prestatie

Nederigheid past de gemeente als het gaat om het uitkoken van nieuwe plannen. Niet op elke proefballon
moet een geldverslindend extern bureau worden gezet, zeker als je bedenkt dat het gros van die proefballonnen toch nooit wordt uitgevoerd. Bij alle plannen moeten de vragen worden gesteld: "Wat levert het ons op?" en "Kunnen we voor minder geld niet hetzelfde bereiken?" Er moet een einde komen aan de geldverspilling rond gekke ideeën.

 

Geen geld naar promotie

De promotie van Veenendaal heeft geen prioriteit. Laten we eerst zorgen dat we de nodige voorzieningen op peil houden. Als dat zo is, promoot Veenendaal zichzelf! Er hoeft geen geld aan promotie te worden uitgegeven; dat budget kunnen we beter aan andere zaken besteden.

 

Minder ambtenaren

Veenendaal kan met minder ambtenaren.
Het gevolg is wel dat er dan minder gedaan kan worden. Door beleid te ontdoen van onnodige franjes, regels simpel te houden en geen proefballonnetjes op te laten, is dit goed op te vangen.

 

Terugdringen Bureaucratie

Er gaan nogal wat uren zitten in de controles die ambtenaren plegen om de subsidiegelden in de gaten te
houden. De ervaring leert dat dit vooral veel kost en nauwelijks resultaat biedt. Beter is het om steekproefsgewijs te controleren.
Dit is goedkoper, minder bureaucratisch, en straalt minder wantrouwen uit.

 

Subsidiebeleid

Gemeenschapsgeld is een schaars, waardevol goed. De SP vindt het onaanvaardbaar dat de burger geld moet betalen dat alleen maar verdwijnt. Daarom eist de SP dat iedere instelling, organisatie, vereniging e.d. die aanspraak maakt op gemeentelijke subsidie een degelijke financiële huishouding heeft.
Het hoeft niet rooskleurig te zijn, maar er moet wel enige zekerheid zijn dat het geld terechtkomt waar het voor bedoeld is.

 

Onderzoek

Als de gemeente onderzoek laat doen, wordt dat meestal door een duur onderzoeksbureau gedaan. Er bestaan echter ook goedkopere alternatieven. Via HBO’s en Universiteiten kunnen voor weinig geld onderzoeken worden verricht. Dit gebeurt dan door studenten, onder goede begeleiding van docenten. Vaak vloeit hier een goed, bruikbaar onderzoeksrapport uit. Een ander alternatief is een onderzoek via het lectoraat. Nog iets professioneler dan een studentenonderzoek en nog altijd stukken goedkoper dan een commercieel onderzoeksbureau.

U bent hier