h

Veenendaal-verklaring

Foto: AJ Breur

IEDER MENS MAG ER ZIJN

In januari 2019 werd de Nederlandse vertaling van de 'Nashville-verklaring' gepubliceerd. Dit document claimt een de 'juiste' christelijke visie op gender en seksualiteit te bevatten, en heeft een sterk oordelend karakter. Het spreekt over zonde die bestreden moet worden.

De 'Nashville-verklaring' verdient een antwoord. Een visie op gender en seksualiteit die niet rust op veroordeling, maar op respect. Een visie die geworteld is in de waarden van Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit.

De 'Veenendaal-verklaring' is er voor alle mensen. Want ieder mens mag er zijn.

DE ONDERTEKENAARS VAN DIT DOCUMENT VERKLAREN HET VOLGENDE:
 1. Elk mens is gelijkwaardig aan elkaar; ongeacht gender, geaardheid, etnische of culturele achtergrond, geloof, klasse of politieke overtuiging.
 2. Elk mens is zijn/haar naaste het respect verschuldigd dat hij/zij zelf wenst te ontvangen.
 3. Een diverse samenleving vergt dat wij openstaan voor elkaar, en respecteren dat niet ieder mens zijn/haar leven op dezelfde manier inricht.
 4. Openstaan voor elkaar geeft ons de kans om te leren van elkaar.
 5. Elke relatie die in vrijheid is aangegaan en gestoeld is op gelijkwaardigheid is een legitieme en volwaardige relatie. Derden hebben hierover geen veroordeling te vellen.
 6. Mensen die – om wat voor reden dan ook – worstelen met hun geaardheid of genderidentiteit verdienen net als ieder ander mens steun en respect. Geen veroordeling.
 7. Religie mag nooit een vrijbrief zijn om je naaste af te wijzen, te veroordelen of te discrimineren.
ONDERTEKENAARS:
 • Jan Breur
  Fractievoorzitter SP Veenendaal
 • Kees Oskam
  Fractievoorzitter GroenLinks Veenendaal
 • Hans van de Braak
  Fractievoorzitter PvdA Veenendaal
 • Gökhan Çoban
  Fractievoorzitter DENK Veenendaal
 • Roy Dielemans
  Fractievoorzitter D66 Veenendaal
 • Corné Kelfkens
  Vertegenwoordiger Veense Jongerenraad
 • Daniël van Binsbergen
  Vertegenwoordiger JouwVeenendaal
 • Peter van de Rovaart
  Vertegenwoordiger Scootmobielclub 
 • Simon Timmerman
  Voorzitter COC Midden-Nederland

U bent hier