h

Zwarte Piet

In juli 2020 heeft DENK een motie ingediend in de gemeenteraad, waarin het College van Burgemeester en Wethouders werd gevraagd om in gesprek te gaan met de organisatoren van de Sinterklaasintocht(en) - met als doel om Zwarte Piet volledig te vervangen door alternatieven.
Een meerderheid van de gemeenteraad ~ waaronder de SP ~ steunde deze motie.

Kort daarop besloot Winkelstad Veenendaal om de intocht te organiseren zonder Zwarte Pieten. Een jaar eerder besloten zij al om een deel van het Pietenkorps te vervangen door Roetveegpieten.

Destijds hadden wij beloofd om dit standpunt nader toe te lichten op deze site. Helaas; wij zijn een kleine partij met veel zaken die onze aandacht vereisen. Hierdoor schoot de beloofde toelichting er telkens bij in. Op het moment van schrijven (5 december 2020) is dit onderwero hooguit nog een paar uur relevant, maar desalniettemin komen wij onze belofte graag na.
Bij dezen.

Over de motie:

 • De SP is van mening dat de kleur en hoeveelheid schminck die acteurs op hun gezicht smeren in het kader van een kinderfeest GEEN zaak is die overheidsbemoeienis vereist. Wij zouden dus zelf NIET met de motie gekomen zijn.
 • Er lag echter een motie voor aan de gemeenteraad, en als raadslid ben je het aan je stand verplicht om dan een standpunt in te nemen.
 • In de motie werd verzocht om een gesprek; er werd niet opgelegd hoe de entourage van Sinterklaas eruit moest zien. Een goed en open gesprek is het in tijden van sterke polarisatie zeker waard gevoerd te worden.

Over Zwarte Piet:

 • Wij geloven NIET dat iedereen die Sinterklaas met Zwarte Pieten viert, of graag Zwarte Pieten ziet, hier per definitie racistische motieven bij heeft. Zwarte Piet is voor hen geen symbool van rassenonderdrukking, maar van een gezellig kinderfeest.
 • Op het moment dat Zwarte Piet echter bewust en doelgericht wordt gebruikt om te schelden of te provoceren, zijn racistische motieven niet meer te ontkennen. Als Zwarte Piet gebruikt wordt als 'wapen' tegen het antiracisme, lijdt het hele Sinterklaasfeest hieronder.
 • Nog los van de intenties en motieven waarmee Zwarte Piet ten tonele verschijnt, zijn er mensen die zijn verschijning als kwetsend of discriminerend ervaren. Als wij een samenleving willen zijn waarin we naar elkaar omkijken, kunnen we niet anders dan hier rekenschap van geven. Dat heet SOLIDARITEIT.

Over Racisme:

 • De kernwaarden waarop de SP zich baseert zijn Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit.
 • Over de kernwaarde 'Gelijkwaardigheid' staat het volgende geschreven in ons beginselprogramma:
  "Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling."
 • Eenieder die strijdt tegen racisme en discriminatie mag dus op de SP rekenen als bondgenoot.

Fractievoorzitter Jan Breur licht ons standpunt over de motie toe aan RTV Utrecht.

 

U bent hier