h
Verkiezingsprogramma 2022

1. Inleiding

In de afgelopen 2-3 jaren is voor iedereen steeds duidelijker geworden, dat er een oneerlijk  rommeltje gemaakt is van de maatschappij en dat we zo niet verder kunnen. Denk alleen maar aan  de 'toeslagenaffaire'. Aan dat rijken steeds rijker worden en de groep armen steeds groter. En aan  de wooncrisis, aan de personeelstekorten in de 'vitale beroepen', aan een toenemend beroep op de  voedselbanken, etc.

De SP probeert al jarenlang duidelijk te maken, dat er andere keuzen gemaakt  moeten worden om op de langere termijn een leefbare samenleving te houden. Ook begint iedereen duidelijker te begrijpen, te zien en te voelen, dat wij mensen niet heel lang  meer door kunnen gaan met de roofbouw op de aarde zoals wij nu doen. Hoewel wij dit al sinds  1972 weten gebruiken wij toch nog de natuurlijke hulpbronnen van de aarde zo snel, dat ze straks  op zijn (1). Bovendien vervuilen wij door onze leefstijl de aarde zo snel, dat deze over een paar jaar  niet meer leefbaar is. En mede door de globalisering wordt de kans op een pandemie steeds  groter (2).

Er is veel werk te doen als we die ontwikkelingen willen keren! Als wij dat samen willen, dan is  daarvoor een andere leefstijl nodig en andere, nieuwe politiek.  
Het wordt tijd, dat politieke partijen aan kiezers duidelijk maken hoe zij de onze wereld leefbaar  gaan houden. Maar het is ook hoog tijd, dat kiezers weer allemaal van hun stemrecht gebruik gaan  maken om zo de politiek de kant op te duwen die zij willen. 

Met dit programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 proberen wij als SP een stap te  zetten en onze gedachten hierover duidelijk te maken!


1) Rapport van de Club van Rome uit 1972: "The Limits to growth: a global challenge";
(Nederlandse titel: “Grenzen aan de groei”).

2) Vanwege de volgende ontwikkelingen kunnen virussen zich namelijk gemakkelijker en beter verspreiden: a) bevolkingsgroei en verstedelijking en het ontstaan van veel megasteden, b) toename voedselproductie en veehouderij, c) wereldwijd reizen en handelen,  d) de vergrijzing en e) veranderingen in klimaat en ecosystemen.

U bent hier