h

Vredesmars

Foto: Veenendalers Voor Vrede

Op veel plaatsen in de wereld is er sprake van oorlogsgeweld, uitbuiting en discriminatie op grond van ras, geloof of seksuele geaardheid. Zeer velen, zowel ouderen als jongeren en kinderen, lijden hier dagelijks onder. Daarnaast is er sprake van onderdrukking door dictaturen, geen vrijheid van religie, geen persvrijheid, geen vrijheid van onderwijs enz.. Verworvenheden die wij in ons land wel hebben. 

Wij willen door een vredesmars te houden aandacht vragen voor bovengenoemde ernstige zaken en daarbij gelijk aangeven dat wij ook voor de stad Veenendaal vrede, veiligheid en geborgenheid voor alle inwoners wensen.  En we ons daar samen als inwoners voor willen inzetten. Tijdens de mars zullen op een 7-tal momenten door deelnemers een korte bijdrage worden geleverd in de vorm van een gedicht, verhaal, voordracht of lied.

Veenendalers Voor Vrede heeft inmiddels de volgende sprekers bereid gevonden een bijdrage te leveren; Burgemeester Piet Zoon, Ds. John Boogaard van de PKN, een lid van het Veteranencontact Veenendaal, Conny van Kooten namens de Stichting Vluchtelingenwerk, Hans Kroon namens Stichting Vredesinitiatief Veenendaal en een lid van de werkgroep Amnesty International Veenendaal.

De mars wordt gehouden op zaterdagmiddag 22 december 2018 om 14.00 uur. De startplaats is bij de ‘Oude Kerk’ boven aan de Markt.

Datum en tijd: 
zaterdag, 22 december, 2018 - 14:00
Waar: 
Markt, ter hoogte van de Oude Kerk (Start)

U bent hier