h

HOUD HUREN BETAALBAAR

9 april 2006

HOUD HUREN BETAALBAAR

Demo Amsterdam

Zaterdag 8 april was er op de Dam in Amsterdam een demonstratie tegen de huurplannen van minister Dekker. Zij wil de huurders niet langer beschermen tegen extreme huurverhogingen, corporaties moeten meer woningen verkopen en de huren moeten worden bepaald door de marktwaarde, in plaats van door de kwaliteit van een huis. Aantrekkelijke wijken en woningen gaan op slot voor iedereen met een bescheiden inkomen. Voor alle duidelijkheid: dat is de helft van de bevolking

De SP is vóór:
Een ruim aanbod in de sociale huursector
Huren niet alleen voor minima, maar tot 1,5 keer modaal
Een inflatievolgend huurbeleid
Een goede spreiding van sociale huurwoningen over alle wijken
Meer nieuwbouw en een hoger aandeel betaalbare nieuwbouw
Meer zeggenschap voor de huurders bij de woningcorporaties
Hard aanpakken van huisjesmelkers

De Veenendaalse SP was door fractievoorzitter Jan Breur en penningmeester Nico van Ginkel vertegenwoordigd op de demonstratie. Zij werden vergezeld door Patrimonium-directeur Piet de Vrije, die een groot tegenstander van Dekker??s plannen is, en zijn dochter Kee.

Demo Amsterdam
Piet de Vrije, Kee de Vrije en Jan Breur

De demonstratie was als vanouds erg gezellig. Langs de Dam was er een keur aan kraampjes te vinden waar tal van organisaties actie-waar aanboden. Borden, buttons, sjaals, paraplu??s en krantjes gingen als warme broodjes over de ??toonbank??. Jan Breur, die zich voor de gelegenheid een retro-activistenlook had aangemeten, kon maar liefst drie buttons toevoegen aan zijn toch al rijkelijk behangen actiehoedje.

Op het programma stond een keur van sprekers. Van de LSVB (studentenvakbond) tot een ouderenorganisatie, tot de FNV, tot (jawel..) de wooncorporaties. Die laatste groep vindt dat de plannen hen belemmeren in de uitvoering van hun maatschappelijke taak om mensen te huisvesten. Niet alle corporaties geven alleen maar om winst, dat mag ook wel gezegd worden.

Demo Amsterdam
het EVA-dienstbodenkoor

Ook verschillende artiesten droegen hun steentje bij aan de demonstratie. Columns van Vincent Bijlo en Carrie, optredens van Yes-R, het EVA-dienstbodenkoor, de Ronald Snijders band, gedichten van Driek van Wisse ?? de dichter des Vaderlands. Al met al; een zeer gevarieerd programma.

Remi Poppe en Nico van Ginkel
Nico en Remy Poppe

In de menigte was ook een keur van SP-prominenten, onder wie landelijke partijsecretaris Hans van Heijningen, kamerleden Harry van Bommel en Arda Gerkens en oud-kamerlid Remy Poppe.

Remy Poppe en Jan Breur
Jan en Remy

Foto's Nico van Ginkel

U bent hier