h

De UMTS-masten en het CLV

11 februari 2008

De UMTS-masten en het CLV

De bewonerscommissie en de SP maken zich zorgen over de gezondheid van de leerlingen en de omwonenden van het Christelijk Lyceum Veenendaal. Het CLV stelt ongevraagd deze volwassenen maar ook kinderen bloot aan straling. Het is weliswaar niet onomstotelijk bewezen dat de straling, die van de masten komt, onschadelijk is, maar het tegendeel ook niet. Op het moment wordt er volop onderzoek gedaan naar de effecten van deze straling. De resultaten van de onderzoeken lopen uiteen van positief naar negatief. In andere Europese landen is de norm aan wat schadelijke straling zou kunnen zijn een stuk lager. En ook in die landen plaatst men geen UMTS-masten in woonwijken. Kan een Nederlander beter tegen straling? Dit lijkt ons niet. Dit zijn voor ons redenen om ongerust te zijn over de straling van de UMTS-masten.

Iedereen kan in Veenendaal een UMTS-mast plaatsen, zonder daarbij een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Behalve als deze mast hoger is dan 5 meter. Dan moet men wel een vergunning voor de mast aanvragen. Gemeente Veenendaal volgt daarbij landelijke regelgeving en de Gezonheidsraad. De gemeente zegt in de Veenendaalse Krant van 30 januari, dat zij UMTS-masten niet kunnen bannen, maar er zijn ons echter al 70 Nederlandse gemeenten voorgegaan, die onze ongerustheid delen en daardoor een stop hebben gezet op de UMTS-masten in woonwijken.

De providers maken gretig gebruik van bovenstaand beleid. Er zijn verschillende UMTS-masten van onder de 5 meter geplaatst op hoge gebouwen in Veenendaal in de afgelopen jaren. Daarbij maken ze gebruik van malafide contracten. Het CLV kan niet zomaar haar contracten opzeggen met de providers, die verantwoordelijk zijn voor de masten op het dak (zie Veenendaalse Krant 30 jan). Verder is er in het contract opgenomen dat het CLV het contract pas kan verbreken wanneer het CLV kampt met hogere aantallen zieke leerlingen dan gemiddeld. Hieruit blijkt dat ook de providers zelf niet helemaal zeker zijn over de gezondheidsrisico?s van UMTS-straling. Maar de providers hebben dan ook een commercieel motief voor de plaatsing van UMTS-masten. Het zal niet voor de eerste keer zijn dat commercie voor gezondheid gaat.

Dit lijkt ons anders liggen voor het CLV. Wij snappen niet dat de school een gezondheidsrisico wil nemen voor de kinderen bij haar op school en voor de omwonende mensen. CLV verdient aardig aan de UMTS masten. Het zijn misschien ?peanuts? voor het gehele budget van de middelbare school, maar het is een feit dat de school er dus ook goed aan verdient. Het CLV had nooit in zee mogen gaan met de providers. Nu kan het CLV zich indekken met contracten, waar zij niet meer onderuit kunnen komen. Daarnaast kunnen ze zich verschuilen achter de nederlandse wetgeving voor aannemelijke waardes aan stralingseenheden. Zij doet immers niks verkeerd; door agentschap Telecom zijn waarden gemeten, die onder het wettelijke maximum uitkomen. Deze waarden worden alleen door woonbiologen en andere wetenschappers anders geinterpreteerd dan door onze overheid. Wij willen het CLV attenderen op de verantwoordelijkheid, die zij draagt voor haar leerlingen en omgeving.

Wij willen niet alleen het CLV, maar ook de gemeente Veenendaal vragen te stoppen met hun afwachtende en machteloze houding. Want UMTS-masten bannen uit de woonwijk, kan wel! Er zijn ons, zoals eerder beschreven, al 70 Nederlandse gemeenten voorgegaan, die onze ongerustheid delen en daardoor een stop hebben gezet op de UMTS-masten in woonwijken.

U bent hier