h

Veenendaal Spreekt

15 oktober 2018

Veenendaal Spreekt

Foto: Jan Breur
Spreektekst van Yolande de Meer op 11 oktober 2018

Mijn naam is Yolande de Meer

Ik ben zelf WMO-client maar ik ben ook initiatiefneemster van ‘Koffie, cake en WMO.’ Dit is een laagdrempelige bijeenkomst, bedoeld voor mensen die gebruik maken van de WMO, mantelzorgers en geïnteresseerden. Maar ook mensen uit de plaatselijke politiek en medewerkers wmo-loket zijn er steeds van harte welkom.

Onder het genot van koffie met cake worden ervaringen met het WMO beleid van de gemeente Veenendaal gedeeld en tips uitgewisseld. In de laatste anderhalf jaar heb ik 4 van dergelijke bijeenkomsten georganiseerd en mocht ik ruim 100 mensen begroeten.
Vele signalen, die daar werden afgegeven, gingen over de hoge kosten wanneer men te maken heeft met zorg, m.a.w.de stapeling van het eigen risico en de eigen bijdragen.

De volgende opmerkingen heb ik tijdens de bijeenkomsten meerdere malen gehoord. U  begrijpt dat bij deze voorbeelden nog het schoonmaaktarief van € 10 geldt.

  • Een echtpaar heeft algemene schoonmaakondersteunung en een demontabele scootmobiel voor meneer nodig. Zij moeten dus twee keer een eigen bijdrage betalen. Zij geven aan dat dit financieel niet mogelijk is. Dit echtpaar wordt nu gedwongen om een onmogelijke keuze te maken.
  • Een mevrouw gebruikt veel medicijnen. Lang niet alle medicijnen worden vergoed. Ook voor haar is deze stapeling van zorgkosten en de eigen bijdrage voor de schoonmaakondersteuning een te grote last. Zij overweegt om de uren van de algemene schoonmaakondersteuning te gaan verminderen terwijl zij de geïndiceerde uren echt nodig heeft.
  • een 78-jarige mevrouw heeft tot twee keer toe haar zorguren naar beneden moeten brengen: van 3 uur, naar 2 uur naar 1 uur per week. Door de stapeling van zorgkosten kon zij de geïndiceerde uren niet betalen. Recht op een regeling vanuit bureau minimaregeling heeft zij niet.
  • Een mevrouw is geïndiceerd voor 3 uur algemene schoonmaakondersteuning per week. I.v.m de kosten was zij genoodzaakt deze terug te brengen naar 2 uur per week.

Tijdens de laatstgehouden Koffie, cake en WMO-bijeenkomst was al bekend dat de eigen bijdrage per 1 januari 2019 waarschijnlijk met 50% zou gaan stijgen. De verontwaardiging van de bezoekers was ontzettend groot. De reacties kan ik in een zin samenvatten: de 50% verhoging kan niet en is onacceptabel!!

Op de gemeentepagina in de Rijnpost van woensdag 3 oktober worden er suggesties voor de kostenreductie met ingang van1 januari 2020 genoemd. Enkele voorbeelden: vermindering subsidie onafhankelijke cliëntondersteuning, verhoging eigen bijdrage maatwerkvoorziening Wmo, invoering eigen bijdrage collectief vervoer, verhoging klanttarief schoonmaakondersteuning van € 15 per uur naar € 20 per uur.
Kunt u zich de verontwaardiging voorstellen? Heeft het college er bij stil gestaan wat dit soort berichten voor kwetsbare mensen betekenen?

Door persoonlijke contacten met de mensen weet ik dat de verhoging van 50% voor heel veel mensen onbetaalbaar is. Hen rest een keuze uit  onmogelijke opties: verminderen van of zelfs stoppen met huishoudelijke ondersteuning dan wel stoppen met maatwerkvoorziening. Dit betekent ook dat het monitoren van deze kwetsbare mensen (een belangrijke taak van de huishoudelijke ondersteuning) minder of niet meer plaatsvindt. Deze kwetsbare mensen komen dan pas weer in beeld als het echt helemaal fout gaat.

Dat moet u als de raad, als volksvertegenwoordigers, toch niet willen?
Ik doe een dringende oproep namens alle mensen die van huishoudelijke ondersteuning afhankelijk zijn: verhoog de eigen bijdrage voor de huishoudelijke ondersteuning niet! Door de stapeling van zorgkosten wordt dit voor heel veel mensen onbetaalbaar! Ook kwetsbare mensen hebben recht op een schoon en leefbaar huis. Dit is immers het doel van de algemene schoonmaakondersteuning!
Wordt deze verhoging wel doorgevoerd dan zal deze primaire doelstelling voor veel mensen financieel echt niet meer haalbaar zijn.

Tot slot nog een persoonlijke noot:
In het najaar van 2015 maakte ik ook gebruik van het inspreekrecht. Toen vertelde ik mijn eigen verhaal met als dringende oproep aan de Raad: houd alstublieft rekening met de stapeling van alle zorgkosten. Voor mij wordt de zorg, door de stapeling van zorgkosten onbetaalbaar.’
En nu, drie jaar later, drie jaar meer ervaring de WMO wet 2015 moet ik opnieuw dezelfde oproep doen, nu namens een groep mensen.
Ik vraag mij oprecht af:
Worden de kwetsbare mensen hier in de gemeente Veenendaal dan echt niet gehoord? Hebben zij geen recht om in een schoon en leefbaar huis te leven?

Ik nodig u allen graag uit voor een bijeenkomst van Koffie Cake en WMO.

Dank voor uw aandacht en ik wens u een wijze én menselijke besluitvorming toe.

Foto: Koffie, Cake & WMO

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier