h

Hangjongeren niet vergelijken met kapotte lantaarnpalen.

23 december 2005

Hangjongeren niet vergelijken met kapotte lantaarnpalen.

Uit de bezuinigingen van dit jaar bleek al dat de gemeente niet veel op heeft met haar burgers. Maar dat de gemeente voor sommige burgers niet meer respect heeft dan voor een kapotte lantaarnpaal, dat was ons nog niet bekend. Maar toch staat het zwart op wit in de Gemeentekrant van december 2005. Hangjongeren worden in het artikel over het servicenummer in één zin genoemd met eerdergenoemde kapotte lantaarnpalen.

Er is hier niet sprake van een ongelukkige woordkeuze, maar van kwade opzet. Toen de posters uitkwamen waarop geadverteerd werd voor het servicenummer, stonden hangjongeren hier ook al op vermeld. De Veense Jongerenraad merkte hier terecht op dat deze groep burgers onheus werd bejegend, en de posters werden aangepast. De gemeente was er dus al op gewezen dat er zo niet over burgers dient te worden gesproken, maar toch gebeurt het. Kennelijk kon met het niet hebben om door jongeren de les gelezen te krijgen, en heeft men om het laatste woord te hebben bewust gekozen om jongeren in de gemeentekrant alsnog aan de schandpaal te nagelen. Voor dit soort gedrag bestaat maar één woord: FLAUW.

Dat jongeren elkaar ontmoeten in de openbare ruimte is een natuurlijk onderdeel van hun ontwikkeling. Het gevoel om ergens bij te horen is in deze levensfase van vitaal belang. Natuurlijk, als er overlast wordt veroorzaakt moet er worden ingegrepen. Maar om op voorhand al uit te gaan van overlast, en door jongeren gelijk te stellen aan defecte straatverlichting, ontstaan er spanningen die baldadigheid in de hand werken. Wie jongeren in een kwaad daglicht stelt, draagt bij aan het probleem in plaats van de oplossing.

Om daadwerkelijk tot een oplossing te komen voor het “hangprobleem”, moet er een einde komen aan het restrictieve beleid dat de gemeente voert. Er moeten voldoende plekken in de openbare ruimte komen waar de jongeren niet onwelkom zijn, zodat ze in alle rust hun vrienden kunnen ontmoeten. En boven alles moet er met respect worden omgegaan met jongeren, want ze zijn echt wel meer waard dan een kapotte lantaarnpaal!

U bent hier