h

Jan Breur: PvdA welkom!

26 januari 2006

Jan Breur: PvdA welkom!

“Als de PvdA echt serieus is in de strijd tegen armoede, dan zijn ze van harte welkom aan onze zijde.” Zo luidt de reactie van lijsttrekker Jan Breur (SP) op een open brief van PvdA-fractievolger Ali Groebe in de Veenendaalse Krant van 25 januari. Hierin stelt Groebe dat het jammer is dat partijen op elkaar afgeven, in plaats van de krachten te bundelen.

Groebe doelt in haar open brief op een artikel dat een week eerder in de Veenendaalse Krant stond, waarin de SP felle kritiek geeft op de PvdA. Breur: “Dat artikel is gebaseerd op een persbericht van ons, waar ook complimenten aan het adres van de PvdA instaan. Dat er gesprekken worden aangegaan met wooncorporaties en energiebedrijven over schuldregelingen, vinden wij een goed initiatief. Wij dagen de PvdA dan ook uit om hier echt werk van te maken, niets ten nadele van hen.”
De Veenendaalse Krant heeft het bericht echter wat ingekort, zodat de passage waarin de SP zich positief uitte was weggevallen. Het gehele persbericht is inclusief de “positieve passage” te lezen op de website van SP afdeling Veenendaal.

Dat de SP gereserveerd is in hun enthousiasme over initiatieven van de PvdA omtrent armoedebeleid neemt niet weg dat de partij ook bereid is om een lans voor hen te breken. “Wij kunnen felle kritiek uiten, maar dat wil niet zeggen dat wij overal maar tegen zijn.” Aldus Breur. “Uiteindelijk gaat het om de burgers, niet om de partij. Als de PvdA oprecht is in hun strijd tegen armoede, dan kunnen wij dit alleen maar toejuichen.”

Het verbaast de SP echter niet dat de PvdA zich door hen gekrenkt voelt. “De PvdA is in Veenendaal niet gewend om kritiek van links te ontvangen, dat is inderdaad even slikken.” Zegt Breur laconiek. “Maar wij zijn er niet op uit om partijen zwart te maken. Aan de andere kant zien wij het als onze plicht om kritiek te kunnen uiten. Uiteindelijk zijn wij de partij die het armoedeprobleem in eerste instantie onder de aandacht hebben gebracht, en daarbij verwachten wij ook van andere partijen dat zij kritiek op ons uiten. Dit is nu eenmaal een onderwerp waar serieus en stevig over gesproken moet worden, en waar resultaat moet worden geboekt.”

De oproep van Groebe om de partijen de krachten te laten bundelen in de strijd tegen armoede, heeft bij de SP een hoop scepsis weggenomen. Breur: “Bij deze is Ali Groebe van harte uitgenodigd om met ons verder te praten over dit onderwerp.”

U bent hier