h

SP start onderzoek naar politie

5 februari 2006

SP start onderzoek naar politie

Hardnekkige geruchten funest voor openbare orde.

De SP is onder de inwoners van Veenendaal een onderzoek gestart naar het functioneren van de politie. Aanhoudende verhalen over onredelijke behandeling jegens jongeren en allochtonen vormen hier de aanleiding voor. Met het onderzoek hoopt de SP de verhalen onder de aandacht van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders te brengen.

De verhalen die de ronde doen deden de alarmbellen bij de Veense SP rinkelen, en besloten om de geluiden te vertalen naar een onderzoeksactie. De voorbeelden variëren van agenten die iemand uitlachten nadat hij geflitst was, tot onevenredig harde aanpak van hangjeugd door politie, tot zelfs mensen onder druk doen afzien van aangifte na mishandeling.

“Er bereiken ons veel geluiden over onjuist gedrag door de politie, maar helaas kunnen we niet zoveel met verhalen ‘van horen zeggen’.” Licht SP-lijsttrekker Jan Breur toe.
“We ondernemen pas stappen als wij concrete ervaringen hebben, in een hoeveelheid waaruit we kunnen opmaken dat het niet om incidenten, maar om een structureel probleem gaat. Dan wordt het zaak voor de politiek. Met dit onderzoek geven we de mensen de mogelijkheid om hun ervaringen op de politieke agenda te zetten.”

Mensen kunnen hun ervaringen zowel kwijt op kaartjes die worden verspreid, als op de website van de SP.

De SP benadrukt met haar onderzoek geen onvrede tegenover de politie te willen creëren, maar juist te willen wegnemen. “Dit is een gevoelig onderwerp waarin we extra zorgvuldig te werk moeten gaan. We wijzen dus niet met de vinger totdat we definitief hebben vastgesteld dat er een structureel probleem gaande is.” Aldus Breur. “We vinden de politie van erg grote waarde. Onvrede en gebrek aan vertrouwen in de gezagsdragers kunnen een slopende impact hebben op de veiligheid en openbare orde. Juist daarom is het belangrijk om zulke geluiden serieus te nemen, vandaar ons onderzoek.”

U bent hier