h

SP zoekt klokkenluiders bij politie

27 februari 2006

SP zoekt klokkenluiders bij politie

De SP breidt haar onderzoek naar het functioneren van de politie uit, door nu ook op zoek te gaan naar verhalen vanuit de politie zelf. Onder het motto “klokkenluiders zijn helden” kunnen werknemers van de politie hun verhaal kwijt op veenendaal.sp.nl

Door de verhalen vanuit het politieapparaat zelf in het onderzoek te betrekken hoopt de SP een evenwichtig beeld van de gang van zaken te bewerkstelligen. De partij beseft zich echter wel dat het voor werknemers van de politie een mogelijk nog hogere drempel ligt om zich te melden, dan voor ‘gewone burger’. Daarom belooft de SP dat met meldingen absoluut vertrouwelijk wordt omgegaan; indien gewenst kan er ook anoniem melding worden gedaan.
Nadat er een aantal geruchten over onredelijk politieoptreden aan de oppervlakte kwamen, opende de SP hier een meldpunt over op haar website. Nu de reacties binnensijpelen acht de partij de tijd rijp voor een volgende stap en gaat op zoek naar verhalen van ‘binnenuit’. Voor ‘gewone burgers’ blijft het meldpunt ook beschikbaar.

De verhalen die de SP van burgers binnenkrijgt gaan over intimidatie, machtsmisbruik en onnodig agressief gedrag van agenten. “Er is dus wel degelijk iets aan de hand,” concludeert SP-lijsttrekker Jan Breur, “vandaar dat we het onderzoek nu breder trekken.” Breur hoopt dat agenten de moed op kunnen brengen om hun verhaal kwijt te doen op het SP-meldpunt. “Je gaat immers bij de politie om de wet te handhaven. Nu komen er gevallen naar de oppervlakte waarin het tegenovergestelde gebeurt.”

Van een ‘oorlogssituatie’ tussen de SP en de politie is echter geen sprake. Integendeel; de politie heeft juist interesse getoond in de resultaten van het onderzoek. De SP heeft toegezegd om te zijner tijd met een tussenrapportage te komen waarin een algemeen beeld wordt gegeven. Uit overwegingen rondom vertrouwelijkheid worden specifieke gevallen hierin niet uitgemeten. Ook blijven alle melders in een dergelijke rapportage anoniem.

Er is een goede verklaring voor de interesse van de politie in de vorderingen van het onderzoek, meent Breur. “Alle goede dingen die de politie doet hebben eronder te lijden als er misstanden aan de orde zijn.” Hij is blij dat de politie positief tegenover het onderzoek staat. “Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een goede politie.”

U bent hier