h

SP digitaal het meest actueel

16 november 2006

SP digitaal het meest actueel

De lokale websites van de politieke partijen worden in het algemeen aardig geactualiseerd, al staat er ook veel verouderde informatie op. Van de vier (kandidaat) raadsleden die begin dit jaar een eigen weblog begonnen is er echter nog maar één die het volgehouden heeft. De SP is digitaal het meest actueel.

Eén dag na de laatste raadsvergadering kwam de SP op de eigen site al met een verhaal over Ruimbaan. Het is de visie van raadslid Jan Breur op de gang van zaken. Volgens voorzitter Gert Worst krijgt de site maandelijks 1300 unieke bezoeken. We komen ook te weten dat Breur één dag eerder op de universiteit, waar hij studeert, Femke Halsema (GroenLinks) tijdens een bijeenkomst gevraagd heeft naar haar standpunt over de Armeense kwestie.

Weblog
Ook de PvdA heeft een geactualiseerde website, met de aankondiging van een ledenvergadering waar de Statenverkiezingen van 2007 op de agenda staat. De raadsleden Alyssa Bos en Marjon Oostveen begonnen een eigen weblog, maar de laatste berichten dateren van juli. Een weblog beginnen blijkt makkelijker dan het bijhouden ervan.

Daarvan heeft Marieke Overduin (CDA) geen last. Haar weblog is actueel. Zij verhaalt van een gesprek tussen CDA en ChristenUnie, na een verhaal op 16 augustus in deze krant (en dus niet de Rijnpost, zoals Overduin meent). De scherpe kritiek van de ChristenUnie viel bij het CDA verkeerd. ,,Constant met modder gooien wordt te gortig.” Er wordt gestreefd naar ,,een dialoog.”

Ook de websites van Lokaal Veenendaal, SGP, VVD en ChristenUnie zijn behoorlijk geactualiseerd, al vermelden ze weinig nieuws. Lokaal Veenendaal heeft een goed bijgehouden agenda, met ook de schoolvakanties.

Rasse schreden
De SGP heeft zowel een aankondiging van een komende verkiezingsbijeenkomst als de mededeling dat ,,de dag van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 met rasse schreden nadert”ߪ. Op de site van de VVD vertellen de raadsleden over actuele raadsthema’s, maar ook hier wordt nog gewag gemaakt van de verkiezingscampagne van maart 2006ߪ De ChristenUnie heeft een overzichtelijke agenda van de komende verkiezingscampagne, met onder meer op 17 november André Rouvoet in het centrum van Veenendaal.

De weblog van D66 wordt sinds enige maanden niet meer geactualiseerd. De man die de site keurig van informatie voorzag is geen lid meer en hij niet alleen. Waarnemend voorzitter Ton Mosseveld laat weten dat er lokaal nog zeven leden over zijn. ,,Het is een heel klein clubje geworden, misschien doen we nog wat verkiezingsactiviteiten, maar wel kleinschalig.”

Door: Gerard van Wijk
Bron: Veenendaalse Krant

U bent hier