h

Presidium evalueert burgerinitiatief

4 december 2007

Presidium evalueert burgerinitiatief

Op de vergadering van het presidiumoverleg zal het burgerinitiatief geƫvalueerd worden. De ervaring leert dat er te weinig bekendheid danwel animo is voor een burgerinitiatief, en dat er te weining tijd is om het initiatief te toetsen op ontvankelijkheid. Het presidium besluit over een aantal verbeterpunten om dit tegen te gaan, waarna de evaluatie wordt
doorgespeeld naar de commissie Middelen. De SP stemt in met de verbeterpunten.

Het fenomeen burgerinitiatief is ingevoerd op basis van een voorstel van GroenLinks in 2005. De SP zat destijds nog niet in de raad, maar steunde het voorstel vanaf de zijlijn.

Het eerste burgerinitiatief werd in november 2006 aan de gemeenteraad gepresenteerd, die het voorstel unaniem aannam. In februari 2007 is er ook een burgerinitiatief gehouden, om te voorkomen dat er een bordeel gevestigd werd aan de klompersteeg/heiveldweg. Omdat de bordeelhoudster zelf afzag van vestiging, is dit initiatief nooit aan de gemeenteraad voorgelegd.

Momenteel is er op de website van de gemeente niets te vinden over het burgerinitiatief.

U bent hier