h

Presidium kiest voor hervorming (of niet)

3 december 2007

Presidium kiest voor hervorming (of niet)

Het raadspresidium, het orgaan dat over de procedurele kant van de gemeneeteraad gaat, zal vanavond beslissen of zij op de oude voet verder gaat, of dat het presidium hervormd zal worden. Aanleiding is het rapport van Van der Bel, dat eerder dit jaar is uitgebracht. Hierin was te lezen dat er groeiend ongenoegen was over het presidium.

Naast de procedurele aansturing van de gemeenteraad, slopen er andere elementen in de presidiumvergaderingen. Zo kreeg de procedurele discussie over de geldigheid van de stem van Lochtenberg bij het besluit over de Wilhelminastraat een sterk politiek karakter. Door de samenstelling van het raadspresidium te wijzigen, moet hier verandering in komen.

Naast het handhaven van de oude samenstelling (burgemeester + fractievoorzitters) kan er ook gekozen voor een samenstelling van 3 of 5 raadsleden met een procedurele achtergrond, of een samenstelling van burgemeester + commissievoorzitters.

De SP kiest voor de optie van 3 of 5 raadsleden met een procedurele achtergrond. Hiermee blijft het presidium vooral een technisch karakter houden. Wel hecht de SP eraan om fractievoorzitters en burgemeester elkaar met enige regelmaat te laten blijven ontmoeten; hiervoor zal een andere setting gevonden moeten worden.

Breur in gesprek met van der Bel
Onduidelijkheid Wilhelminastraat blijft
Raadspresidium

U bent hier