h

Waar is de Mosquito?

28 februari 2008

Waar is de Mosquito?

Het is een mysterie waar de Mosquito (een omstreden zoemapparaat) is. Eerder deze maand ontdekte de SP dat er een Mosquito was aangekocht in Veenendaal en stelde hierop schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college wist echter van niets; het blijkt dat ‘een installatiebedrijf’ het apparaat heeft aangekocht.

De firma Rhine Group, die de Mosquito verkoopt, heeft - kort na het stellen van de vragen van de SP – de website verandert. Een lijst met klanten, die aanvankelijk nog wel te zien was, is verwijderd. De SP wil graag weten wie de ‘gelukkige’ eigenaar is van de Veense Mosquito, en of het apparaat ook daadwerkelijk in gebruik is. Gert Worst: “We zijn in ieder geval blij dat de gemeente niets van het apparaat moet hebben.”

Ook in andere plaatsen houdt de Mosquito de gemoederen bezig. In Utrecht kreeg SP-raadslid Michel Eggermond nul op zijn rekest toen hij burgemeester Wolfsen verzocht de apparaten (die daar wel door de gemeente zijn aangekocht) uit te zetten zolang het onderzoek naar de grondwettelijkheid ervan nog loopt. In Rotterdam hebben leden van ‘ROOD, jong in de SP’ oordopjes uit tegen het geluid van de Mosquito. In Zwolle constateert de SP dat de Mosquito niets oplost, omdat jongeren gewoon een andere plek opzoeken.

Jongeren die in Veenendaal geconfronteerd worden met een hoge, irritante pieptoon, worden verzocht dit te melden bij de Veense SP-afdeling.

U bent hier