h

SP aanwezig bij kinderzang, Koninginnedag

1 mei 2008

SP aanwezig bij kinderzang, Koninginnedag

Zoals elk jaar waren SP-fractievoorzitter Jan Breur en commissielid/afdelingsvoorzitter Gert Worst weer aanwezig op de kinderzang op Koninginnedag. Samen met het college van Burgemeester en Wethouders en de gedecoreerden (mensen die een lintje hebben ontvangen) zongen ze mee met de kinderen, die als vanouds in grote getale naar de markt zijn getogen.

De Veenendaalse SP-afdeling hecht er waarde aan, dat niet alleen het college, maar de politiek als geheel goed vertegenwoordigd is bij de Koninginnedagviering. Worst: "Het zijn Veenendaalse kinderen die erg hun best doen om mooi te zingen. Als vertegenwoordiger van de Veense gemeenschap is het vanzelfsprekend om daarbij te zijn."

Door het karakter van een echt volksfeest, hecht fractievoorzitter Breur erg aan de viering: "Los van hoe je over het koningshuis denkt, is het een van de weinige feesten waarbij de culturele scheidslijnen die onze samenleving verdelen bijna helemaal worden opgeheven. Ook daarom vinden we het belangrijk om bij de kinderzang, de opening van dit volksfeest, aanwezig te zijn."

In voorgaande jaren heeft Breur kritiek geleverd op bloederige passages in een van de kerkelijke liederen die ook op de kinderzang ten gehoren werd gebracht. In die passages werden vijanden neergeslagen en vernederd. In het kerkelijke lied waarmee de kinderzang dit jaar werd afgesloten, zat een dergelijke passage niet. Breur: "Het enige wat wij als SP aan minpuntje ervaren bij de kinderzang, zat er dit jaar niet in. Ik beschouw deze kinderzang als de beste die we tot dusver gehad hebben."

U bent hier