h

CDA-hetze tegen coffeeshops contra-productief

11 november 2008

CDA-hetze tegen coffeeshops contra-productief

De landelijke inzet van het CDA, om coffeeshops geheel uit te bannen, is ongewenst en contraproductief. Dat vindt Jan Breur, fractievoorzitter van de Veenendaalse SP. In Veenendaal zijn de coffeeshops meer een zegen dan een vloek; die moet je zeker niet weg willen poetsen.

"Wanneer de coffeeshops in Veenendaal worden gecontroleerd, worden er geen onbehoorlijke dingen geconstateerd," aldus Breur, "de shophouders kennen hun verantwoordelijkheid en houden zich daaraan. Daar hoor je niemand over."

Breur begrijpt dat coffeeshops bij de landsgrenzen en in de grote steden problemen opleveren met drugstoerisme. "Dat zijn serieuze problemen waar je je ogen niet voor moet sluiten. Maar in Veenendaal speelt zoiets niet; wij hebben juist baat bij de coffeeshops."

Het opheffen van coffeeshops kan tot gevolg hebben, dat gebruikers hun hasj en wiet in het illegale circuit opdoen. De drempel naar harddrugs wordt daarmee een stuk verlaagd. "En dat terwijl wij in toenemende mate signalen krijgen over harddrugproblematiek bij jongeren."

Met de CDA-inzet om het aantal coffeeshops in Nederland terug te brengen naar nul wordt, volgens Breur, het kind met het badwater weggespoeld. En dat, terwijl juist het CDA schuldig is aan de problemen. Breur: "Het CDA heeft zich altijd tegen legalisatie en regulatie opgesteld."

Volgens Breur is er veel meer te behalen met regulatie dan met het opjagen van gebruikers naar de illegaliteit. "Te hoge dosis THC? Stel dan wettelijke grenzen. Maffiapraktijken rond teelt? Reguleer de boel dan. Maar een algemeen verbod is niet de oplossing voor de schimmigheid die het CDA zelf heeft gecreeerd."

U bent hier