h

Meerderheid tegen verder onderzoek extra buitenwater zwembad

4 december 2008

Meerderheid tegen verder onderzoek extra buitenwater zwembad

PvdA, Lokaal Veenendaal en SP vinden verder onderzoek naar het vergroten van de hoeveelheid 'buitenwater' bij het zwembad de moeite waard. De andere partijen zien echter geen heil in een groter buitenbad - of studie daarnaar. Dit bleek uit de bespreking in de Raadscommissie Welzijn van dinsdag 2 december.

De SP ziet het ontbreken van een fatsoenlijk buitenbad als een van de grote boosdoeners in het exploitatietekort van het zwembad. Bij de partij is bekend dat veel Veenendalers 's zomers uitwijken naar Bennekom, waar wel voldoende buitenwater is.

SP-woordvoerder Jan Breur stond ook stil bij de ophandenzijnde prijsverhoging van het toegangskaartje. "Wel een prijsverhoging, maar geen degelijk buitenbad. Dan rijst bij mij de vraag: krijgt de burger wel waar voor z'n geld?"

De mogelijkheid voor een overkapbaar buitenbad sprak de SP'er bijzonder aan, omdat het schuifdak juist 'het goud' was van het oude zwembad.

Het College van Burgemeester en Wethouders en de meerderheid van de partijen gaven aan niets in uitbreiding van het buitenbad te zien, omdat die het exploitatietekort niet zouden oplossen.

Opmerkelijk, aldus Breur. In de gesprekken die hij eerder dit jaar met zwembadpersoneel had, kwam juist naar voren dat het ontbreken van een degelijk buitenbad een belangrijke reden is voor de tegenvallende bezoekersaantallen.
Breur: "Het zwembadpersoneel werkt er elke dag in de praktijk mee. Hun inschattingen zijn minstens even belangrijk als getallen die uit rekenmodellen tevoorschijn komen."

PvdA-woordvoerder Abdennour ElKtibi gaf aan teleurgesteld te zijn in het cynisme van de andere partijen: "In Veenendaal blinken we uit met een prachtig winkelcentrum, maar qua zwembad blijven we achter."

U bent hier